Essays about: "Uncertainty"

Showing result 1 - 5 of 1840 essays containing the word Uncertainty.

 1. 1. FETAL DOSE ESTIMATION IN ABDOMINAL AND PELVIC CT EXAMINATIONS

  University essay from

  Author : Olivia Carlstein; [2021-05-10]
  Keywords : Medical physics; Fetal dose; abdominal CT examination; pelvic CT examination; phantom measurement;

  Abstract : Purpose: The purpose of this is study was to compare different methods for estimating the fetal dose, how much the different methods differ from each other and on which dose levels the fetal doses are estimated to. Theory: A radiological procedure should always be justified and in the case of a pregnant patient the justification should include both the mother and the fetus. READ MORE

 2. 2. The Care And Maintenance Of Your Uncertain Movement - A Text Document About How Text Moves The Body And The Uncertainty In Reflecting Critically

  University essay from Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Author : Marcella Steen; [2021-04-01]
  Keywords : Dance Art; Contemporary Dance; Dancer; Choreography; Contemporary Art; Critical Production; Institutional Critique; Site Specific; Creative Writing; Artistic Research; Movement Research; Tacit Knowledge; Subjective Perspective;

  Abstract : The Care And Maintenance Of Your Uncertain Movement explores how words formulate a dance based artistic practice and the uncertainty in the words to reflect critically.This text is about seeking where the research intrinsically is in an artistic process, as an artistic process is a collection of many things. READ MORE

 3. 3. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 4. 4. Our transition - a cross-sectional comparison of sustainability transition initiatives in Denmark

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Jonas Boye Konggaard; [2021]
  Keywords : Sustainability science; transition initiatives; transformative capacity; Assessment framework; impact evaluation; Social Sciences;

  Abstract : Sustainability transition initiatives are crucial in tackling global sustainability challenges but evaluations of their impacts are to a large extent lacking. This is a problem as it leads to uncertainty of their actual contributions which is a hindrance for public and political support. READ MORE

 5. 5. Total cost analysis of direct deliveries from the supplier as an alternative to own warehousing

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Lovisa Lindblom; Andrea Simonsson-Annas; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Företag A är i tankarna om att genomföra en logistisk förändring för att kunna uppnå en ökad lönsamhet. I dagsläget har företag A ett eget lager i Stockholm där två olika typer av vätskor utgör en del av varusortimentet. READ MORE