Essays about: "buffering"

Showing result 1 - 5 of 80 essays containing the word buffering.

 1. 1. Unlimited seeking during videotranscoding : Unlimited seeking during videotranscoding

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Fredrik Grape; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : High definition, long duration videos can contain complex scenes full of rich detail. As the details get richer and the duration grows, the cost of transcoding invariably increases. READ MORE

 2. 2. Riskhanteringsverktyg i växtodlingen : har växtodlingsproduktionen tillräckligt med verktyg för att hantera finansiell risk?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niklas Bengtsson; Martin Olsson; [2019]
  Keywords : risk; riskhantering; gårdsstöd; försäkring; CAP-reform; förväntad nyttoteori; resultatutjämning;

  Abstract : Denna studie är gjord med anledning av den förväntade ökade riskexponering växtodlingsproducenter kommer stå inför vid ett förändrat klimat. Torkan 2018 slog hårt mot landets lantbrukare och lönsamheten upplevdes som kraftigt försämrad. READ MORE

 3. 3. Våm-pH hos mjölkkor : jämförelse av mättekniker och pH-förändring i samband med foderintag

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Veronica Furenbäck; [2019]
  Keywords : nätmagens pH; våmacidos; SARA; LRCpH; eBolus; buffring; salivflödeshastighet; tuggaktivitet; idissling; peNDF; partikellängd; sortering;

  Abstract : Våmmens pH hos mjölkkor varierar under dygnet och mikroberna i våmmen behöver ett pH mellan 6-6,5 för att fungera optimalt. Normalt hålls våm-pH stabilt genom att kon absorberar flyktiga fettsyror (VFA) till blodet och den viktigaste mekanismen är saliven vilket har en buffringsförmåga då den innehåller bikarbonat och vätefosfatjoner. READ MORE

 4. 4. User Equipment Characterization using Machine Learning

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Author : Vanessa Fakhoury; Xin Zhou; [2019]
  Keywords : machine learning; characterization; massive MIMO; beamforming; neural networks; support vector machine; logistic regression; multiclass neural networks; Technology and Engineering;

  Abstract : With the ever increasing demand for higher data rates and reliability, efficient management of cellular networks remains a challenge. Among other technologies, fifth generation systems are expected to tackle this challenge using large electronically controllable antenna arrays operating in the time division duplex mode. READ MORE

 5. 5. Pre-acidification of a Synthetic Dairy Wastewater in Continuously Stirred Tank Reactors

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Can Xiong; [2019]
  Keywords : pre-acidification process; hydraulic retention time; soluble chemical oxygen demand transformation into fermentation product; volatile fatty acids; distribution; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : Two-stage anaerobic digestion is considered as a sustainable and efficient way to deal with dairy effluent, and is commonly applied. The pre-acidification happening during the first stage of this process could be used to buffer the complex conditions in the initial dairy effluent, as well as produce intermediary product such as volatile fatty acids (VFA), and it is essential to be controlled. READ MORE