Essays about: "daylight"

Showing result 1 - 5 of 120 essays containing the word daylight.

 1. 1. Community Centre in Gnesta

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Karl Graflund; [2019]
  Keywords : Gnesta; Medborgarhus;

  Abstract : The building circulates around an atrium which clearly shows the communication up the building and enters daylight. The bearing in the building lies on pillars in laminated wood that fram the atrium and makes a rhythm along the entire facade. Firewalls against adjacent houses and stairwells help to stabilize the construction. READ MORE

 2. 2. Gottsunda culturehouse

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Nastaran Ravadgar; [2019]
  Keywords : Culturehouse; Gottsunda; Uppsala; Kulturhus;

  Abstract : The purpose of this project was to design a Culturehouse in Gottsunda Uppsala.The new culturehouse in Gottsunda started from a form bearing function concept. It is situated in the heart of Gottsunda centrum Uppsala regioen, where all the public communications and locals meet. READ MORE

 3. 3. Fiberoptik leder dagsljus och möjliggör grönska : gestaltningsförslag för en mörk gång- och cykeltunnel i Järfälla kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2019]
  Keywords : direktinfallande dagsljus; fiberoptik; mörk urbanmiljö; skuggväxt;

  Abstract : Mörka underbyggda platser är vanligt förekommande i våra städer. De är nödvändiga för att vi enkelt ska kunna ta oss mellan stadens olika delar, men de tillför sällan något annat än funktion. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fiberoptik kan leda dagsljus och möjliggöra grönska i en mörk gång- och cykeltunnel. READ MORE

 4. 4. The Attractive Workplace : Are the Site Offices Meeting the Employees´Needs?

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Anna Haegerstrand; Emelia Knutsson; [2019]
  Keywords : Attractive workplace; Indoor work environment; Site office; Physical parameters; Air quality; Noise; Temperature; Lighting; Attraktiv arbetsplats; Arbetsmiljö; Platskontor; Fysiska parametrar Luftkvalité; Ljud; Temperatur; Ljus;

  Abstract : Previous research have shown a possible relationship between the indoor work environmentand the impact it has on the employees’ performance. Different factors can affect theperformance; physical parameters, such as ventilation and air quality, noise levels, thermalclimate, lighting and access to daylight, as well as the level of flexibility of the work, furnitureetc. READ MORE

 5. 5. Publikum Nynäshamn: Social-ecological Architecture in Public Municipal Space

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Jeff Ranara; [2019]
  Keywords : Nynäshamn; Stockholm; municipal building; social-ecological architecture; green roofs; green walls; assembly hall;

  Abstract : Publikum Nynäshamn docks directly to the west façade of the existing 9 story municipal building with seven floors of open activity space. These surround a full-height atrium across which a two-floor living plant green wall provides the monumental living presence of nature and its ecosystem services in an office environment. READ MORE