Essays about: "difficult heritage"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the words difficult heritage.

 1. 1. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elna Strömvall; [2021]
  Keywords : sorgträd; sorgeträd; kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; kulturarv; hängask; hängalm; paraplyalm; hängbjörk; tårbjörk; hängbok;

  Abstract : Grönområden och träd i urbana miljöer bidrar med för oss människor nödvändiga ekosystemtjänster, men grönområden riskerar att försvinna i och med en ökad exploatering. Många kyrkogårdar fyller idag en funktion både som begravningsplats och som en grön miljö för rekreation och återhämtning. READ MORE

 2. 2. Platsanknytning i stadsrummet : en studie om platsanknytning med skateboard som verktyg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Bergljung; Flemming Pedersen; [2021]
  Keywords : plats; platsanknytning; skateboard; appropriering; place; place attachment; sense of place; skateboarding; appropriation;

  Abstract : Idag värderas kulturella miljöer i staden allt högre i stadsplaneringsammanhang. Det är invånarnas ianspråktagande av stadens fysiska miljöer som skapar en dynamisk, levande och hållbar stad. Över tid utvecklar individer och grupper favoritplatser, platser som verkar identitetsskapande och väcker känslor av tillhörighet. READ MORE

 3. 3. Project Bunker - Rethinking the relation of Albanian bunkers with the landscape and the society by aiming to reinvigorate the meaning of the bunkers and Albanians’ collective memory.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Rron Bexheti; [2021]
  Keywords : Arts and Architecture;

  Abstract : Albania is a country situated in the western Balkan peninsula, it is a parliamentary democracy and a transitional economy. Its population is approximately 3.5 million with 870.00 populating its capital Tirana. READ MORE

 4. 4. Architecture and Ideology

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Raphael Mertin; [2021]
  Keywords : ideology; autonomy; politics; fascism; monument; wood; heritage; Nuremberg;

  Abstract : This thesis work is a discussion on the relations between architecture and ideologies. Architecture possesses the unequivocal social and cultural power to produce representations of political coexistence through exemplary forms of built reality. As such, Architecture becomes a tool of communication; it can manifest power and  embody ideologies. READ MORE

 5. 5. Zero Acreage Farming: Modular aeroponics system to grow globe tomatoes in household rooftops of Stockholm.

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Rahul Kishorekumar; [2021]
  Keywords : Acreage farming; geoponics; urban resilience; sustainability; food system; climate change;

  Abstract : Climate change and rapid urbanization have caused several vulnerabilities for the global food system, and alternative farming methods are required to solve this ongoing crisis. Zero acreage farming can be a sustainable farming a to geoponics, as it is developing worldwide, and in Stockholm, this provides an opportunity to produce food year-round. READ MORE