Essays about: "disadvantages of Information Technology in modern society"

Found 3 essays containing the words disadvantages of Information Technology in modern society.

 1. 1. ICT in the EFL classroom: cherished challenges : A qualitative interview study with six Junior High School English teachers in Sweden

  University essay from Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Author : Sven Nilsson; [2018]
  Keywords : ICT; English; Sweden; School; Upper School; Junior High School; English as a Foreign Language; EFL; Language Learning; Language Teaching; Qualitative interviews; IKT; engelska; Sverige; skola; grundskola; högstadieskola; engelska som främmande språk; EFL; språkinlärning; språkdidaktik; kvalitativa intervjuer;

  Abstract : ICT (Information and communication technology) is a fundamental part of modern society and has been part of the educational systems across the world for a few decades. This essay focuses specifically on the relationship between ICT and the teaching and learning of English as a foreign language. READ MORE

 2. 2. Strawbalehouse - an investigation of construction method and insulation properties

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Christoffer Löf; Oscar Söderman; [2016]
  Keywords : halmbalshus; halm; byggnadsteknik; lerputs;

  Abstract : Dagens samhälle präglas till stor del av de miljöproblem vi står inför. Växthusgaser och energiåtgång som uppstår vid tillverkning av material och produkter är en av de största orsakerna till detta och en stor utmaning finns i att minimera dessa genom nytänkande. READ MORE

 3. 3. RESEARCH OF LANDSCAPE DESIGN IN RESIDENTIAL AREA

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Author : JIENAN YE; [2009]
  Keywords : residential area; planning model; landscape design; living environment;

  Abstract : The environment of residential area has a closed relationship with human’s living. It is not only a significant place of human activities, but also an important constituent in urban environment. Along with the development of society and economy, the residential landscape is also changing. READ MORE