Essays about: "felin"

Showing result 1 - 5 of 29 essays containing the word felin.

 1. 1. Stödmatning av inappetent katt : olika metoders förekomst och hur de fungerar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Desirée Ljungberg; Anna Pettersson; [2020]
  Keywords : esofagussond; inappetens; katt; nossvalgsond; stödmatning;

  Abstract : Inappetens är ett vanligt förekommande problem hos katt och en av de vanligaste orsakerna till att kattägare uppsöker veterinär. Denna studie omfattar en litteraturstudie om de vanligaste sjukdomarna som kan leda till inappetens hos katt samt en översiktlig beskrivning av olika stödmatningsmetoder med fokus på sonder och deras användningsområden. READ MORE

 2. 2. Beräkning av bendensitet och benvolym vid datortomografisk helkroppsundersökning av katt : jämförelse av två metoder för beräkning samt inverkan av storlek, ålder, kön och osteoartrit

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Stefan Lindén; [2020]
  Keywords : katt; bendensitet; benvolym; datortomografi; benvolym; ålder; kön; storlek; felin osteoartrit;

  Abstract : Bone volume and bone density may be affected by disease. Measurement of bone volume and bone density in cats could possibly be used as a tool in diagnosing osteoarthritis (OA), lameness and other diseases expected to affect bone density and bone volume. Measurement of bone volume is also useful when evaluating body composition. READ MORE

 3. 3. Pyruvatkinasbrist : genetik och klinisk bild hos katt, hund och människa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Felicia Bergqvist; [2019]
  Keywords : pyruvatkinasbrist; PK-brist; katt; hund; människa; PKLR; mutation; symptom;

  Abstract : Pyruvatkinasbrist är en av de vanligaste ärftliga hemolytiska anemierna som orsakas av enzymbrist. Sjukdomen har observerats hos människor över hela världen och hos flertalet raser av hund och katt. READ MORE

 4. 4. Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats friska avseende felin kardiomyopati

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Follby; [2018]
  Keywords : hypertrofisk kardiomyopati; HCM; restriktiv kardiomyopati; RCM; screeningprogram; morbiditet; mortalitet; PawPeds; katt; pPrognos; frisk; gränsfall; annan diagnos;

  Abstract : Felin kardiomyopati är den vanligaste förekommande hjärtpatologin hos katt och är även den främsta orsaken till kardiovaskulär mortalitet. Flera former av kardiomyopati förekommer, men hypertrofisk kardiomyopati (HCM) och restriktiv kardiomyopati (RCM) har visats vara de mest frekvent förekommande. READ MORE

 5. 5. Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats sjuka avseende felin kardiomyopati

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Pettersson; [2018]
  Keywords : HCM; RCM; diagnos; kardiomyopati; avelsscreening; överlevnad; uppföljning;

  Abstract : Cardiomyopathy is the most common type of heart disease in cats, and an international breeding program exist that aim to identify individuals affected with the two most common forms of cardiomyopathy; hypertrophic (HCM) and restrictive (RCM) cardiomyopathy. The diagnosis of HCM or RCM can be established by an echocardiographic examination. READ MORE