Essays about: "hälta"

Showing result 1 - 5 of 164 essays containing the word hälta.

 1. 1. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos föl : en jämförelse mellan ridhästföl och travhästföl

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Olivia Nordberg; [2022]
  Keywords : rörelseasymmetri; föl; hälta; objektiv rörelseanalys;

  Abstract : Ortopediska skador är ett vanligt problem hos sporthästar, ofta med hälta som följd. Tidigare studier har observerat att hästar som anses friska av ägaren ofta har ett asymmetriskt rörelsemönster som vid en objektiv bedömning bedöms som hälta. READ MORE

 2. 2. Skillnader i smärtuttryck hos halta mjölkkor före och efter behandling av ortopediska sjukdomar

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Alexandra Granlund; [2022]
  Keywords : smärtuttryck; nötkreatur; mjölkkor; hälta; smärtansikte; smärtskala;

  Abstract : Smärta är ett viktigt djurvälfärdsproblem hos nötkreatur och ortopediska sjukdomar som orsak till smärta är vanligt förekommande. Användningen av smärtlindring till nötkreatur varierar i hög grad vilket kan hänga ihop med svårigheterna till smärtbedömning. READ MORE

 3. 3. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Julia Johanna Stenius; [2022]
  Keywords : hälta; rörelseanalys; rörelseasymmetri; hältbedömning; objektiv rörelseanalys; artificiell intelligens; datorseende; neurala nätverk; överensstämmelse;

  Abstract : Ortopediska sjukdomar är hästens största medicinska problem världen över och sjukdomar i rörelseapparaten är den vanligaste anledningen till att svenska hästar behandlas av en veterinär. För framgångsrik behandling av ortopediska problem krävs i första hand en korrekt identifiering av det halta benet. READ MORE

 4. 4. Longering som verktyg vid hältutredning av hästar : hur påverkas hälta av att ha det halta benet som innerben eller ytterben?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Daniel Svedare; [2022]
  Keywords : häst; hälta; hältutredning; ortopedi; longering; objektiv rörelseanalys;

  Abstract : De veterinärer som under sitt yrkesverksamma liv väljer att arbeta med häst kommer med största sannolikhet att komma i kontakt med hästar som är halta. Tidigare undersökningar visar på att dysfunktion av rörelseapparaten och däribland hältor är klart överrepresenterade vad gäller försäkringsärenden bland svenska hästar. READ MORE

 5. 5. Patologiska fynd vid infektiös artrit hos diande grisar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mika Berglund; [2022]
  Keywords : artrit; ledinflammation; gris; diande gris; patologi; patologiska fynd;

  Abstract : Hälta är en vanlig orsak till antibiotikabehandling hos diande grisar i Sverige. Hälta hos diande grisar kan bero på flera orsaker, exempelvis infektiös artrit, traumatisk fraktur, osteochondros eller neurologiska sjukdomar. Infektiös artrit är vanligt hos diande grisar. READ MORE