Essays about: "Häst"

Showing result 1 - 5 of 757 essays containing the word Häst.

 1. 1. Anti-Müllerskt hormon hos hanhund. Samband mellan avvikande testikelmorfologi, hormonets distribution i testikelvävnaden och koncentration i serum

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : August Rooth; [2023]
  Keywords : Anti-Müllerskt hormon; AMH; Sertolicell; kryptorkism; immunohistokemi; testikelmorfologi; hanlig fertilitet hos hund;

  Abstract : Anti-Müllerskt hormon (AMH) är en av de första markörerna för hanlig könsutveckling i fosterstadiet hos däggdjur och fortsätter sedan att spela en stor roll för den hanliga fertiliteten. Hormonet produceras av testikelvävnadens Sertoliceller och bygger upp tubulära nätverk kallade seminiferösa tubuli, vari spermatogenesen äger rum. READ MORE

 2. 2. Påverkan av tid och temperatur vid analys av pH i träckprov från häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Olivia Ahlstedt; Martina Löfgren; [2023]
  Keywords : ekvint; fecesprov; mag-tarmhälsa; metodstudie; pH; provförvaring; provhantering;

  Abstract : Mätning av pH i träck är vanligt förekommande i vetenskapliga artiklar om nutrition och magtarmhälsa på häst. Metoderna för mätning av fekalt pH som beskrivs i litteraturen varierar mellan olika studier vilket gör att det finns en efterfrågan av ett mer standardiserat protokoll för mätning av fekalt pH. READ MORE

 3. 3. Beteenden hos halta hästar när de travas för hand

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Emma Johansson; [2023]
  Keywords : smärta; rörelse; häst; gångart; Equus caballus; hälta; beteende; individualitet;

  Abstract : Det finns många bakomliggande orsaker till smärta hos hästar. Det finns också skillnader i hur olika individer upplever och uttrycker smärta, vilket gör det svårt att bedöma smärtgrad utan att kombinera flera metoder. READ MORE

 4. 4. Svenska hästägares erfarenheter av lastning med häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elsa Widström; [2023]
  Keywords : häst; lastning; träning; transportfordon; enkät;

  Abstract : Studies have shown that struggle during loading of horses is a well-known problem. Horses are flight animals who usually avoid dark and narrow places where the view of their surroundings are limited. Horses are also naturally neophobic, which can cause problems when loading and training horses to load. READ MORE

 5. 5. Riskfaktorer för Strongylus vulgaris – en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jessica Lernå; [2023]
  Keywords : Strongylus vulgaris; blodmask; stor blodmask; häst; avmaskning; riskfaktorer;

  Abstract : I stort sett exponeras alla betande hästar för endoparasiter någon gång under sin levnad. Strongylus vulgaris, en av hästens stora blodmaskar, anses vara den hästparasit som är mest patogen och kan orsaka skador som är direkt fatala. Strongylus vulgaris har en fekal-oral livscykel som tar cirka sex till sju månader att fullborda. READ MORE