Essays about: "Häst"

Showing result 1 - 5 of 573 essays containing the word Häst.

 1. 1. Skadestatistik hos häst : en jämförelse mellan olika inhysningssystem

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Linnéa Olsson; Isabella Söderström; [2019]
  Keywords : skador; grupphästhållning; Active stable;

  Abstract : Horses naturally live in groups. Despite this, many horses are kept individually in boxes and outside. Today you can find many different housing systems and the most common is still an individual box with individually outdoor paddocks. READ MORE

 2. 2. Smärtbedömning vid intramuskulär administrering av två former av bensylpenicillin till häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Matilda Axelsson; [2018]
  Keywords : bensylpenicillin; prokain; lidokain; adrenalin; häst; intramuskulär administration; penicillinchock; prokaintoxicitet; biverkningar; smärta; smärtbeteende; smärtutvärdering; klinisk utvärdering; palpation;

  Abstract : Prokaintoxicitet, kallad ”Penicillinchock” av djurägare, är den vanligaste och allvarligaste biverkningen till bensylpenicillinprokain (Pc-prok) där ett stort antal fall sannolikt inte rapporteras av veterinärer eller djurägare. Majoriteten av reaktionerna orsakas av depå- och lokalbedövningsmedlet prokain när injektion i halsmuskeln råkat ske intravasalt och snabbt når toxiska nivåer i blodet. READ MORE

 3. 3. Tolkning av uttryck och beteende i samband med smärta hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linnea Stray; [2018]
  Keywords : hHäst; smärtbedömning; beteende; uttryck; etologi; välfärd;

  Abstract : Recognizing and evaluating pain in horses comes with a great challenge, both for veterinarians and horse owners. Pain in animals is hard to measure physiologically and it differs with the individual’s perception, state of mind and earlier experiences. READ MORE

 4. 4. Vätsketillgång och rörelse som riskfaktorer för kolik hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Amanda Vesterinen Artell; [2018]
  Keywords : kolik; häst; vattentillgång; rörelse; lösdrift; traditionell uppstallning;

  Abstract : Kolik är ett allvarligt tillstånd med hög mortalitet och kan innebära stora kostnader för hästägare. Som ett komplext, multifaktoriellt tillstånd har epidemiologiska studier haft svårt att fastställa individuella riskfaktorer bakom kolik. READ MORE

 5. 5. Användningen av CRI med analgetiska läkemedel under allmän anestesi på häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Wallin; Felicia Haraldsson; [2018]
  Keywords : CRI; djuromvårdnad; allmän anestesi; häst; kirurgi; analgesi;

  Abstract : CRI, som betyder Constant Rate Infusion, innebär att läkemedel administreras intrave-nöst via en infusion med konstant hastighet. Detta kan kombineras med inhalationsanes-tetika för att uppnå balanserad anestesi, eller ges enskilt. READ MORE