Essays about: "innovationsförmåga"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word innovationsförmåga.

 1. 1. Enhancing Innovation Through Asymmetric Partnerships : How a big corporation can improve its prerequisites for opportunistic adaptation

  University essay from KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Integrerad produktutveckling

  Author : Rickard Croy; Anton Wieselblad; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Transportbranschen påverkas av accelererande teknologitrender i form av autonoma system, eldrivlinor och en fordonsflotta som är mer uppkopplad än någonsin. Allt detta, i kombination med de ökande kraven på gröna transporter och sofistikerade logistiksystem, innebär nya förutsättningar för att vara konkurrenskraftig i transportindustrin. READ MORE

 2. 2. Using metrics to define, monitor and plan innovation capabilities

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Carl Banér; Ted Tigerschiöld Tigerschiöld; [2018]
  Keywords : innovation management; innovation capability; innovation measurement; innovation  metrics; innovation management; innovationsförmåga; innovationsmätning; mätetal för  innovation;

  Abstract : Measuring innovation as a strategic objective allows companies to gauge their performance and  stay competitive. This study examines how the introduction of a metrics-oriented governance  tool can be used to strengthen the innovation performance in an industrial setting. READ MORE

 3. 3. AI - an Untapped Opportunity for Innovation Developing a Screening Tool for AI and Innovation

  University essay from KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Integrerad produktutveckling

  Author : Stefanos Aktas; Thomas Wennhall; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : It is known that innovation enables companies to penetrate new markets and achieve higher margins and that technology can contribute to achieving a competitive ad-vantage and growth for organizations. A technology that has as of recently grown to become relevant for organizations is Artificial Intelligence (AI). READ MORE

 4. 4. The effect of urbanization on the characteristics of bird populations : current situation and future aspects

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linnea Östermark; [2017]
  Keywords : urbanisering; biodiversitet; fåglar; egenskaper;

  Abstract : Tack vare människans allt mer progressiva utbredning utsätts många djurarter för nya miljöer som är helt skilda deras naturliga förhållanden. Fåglar är en av de grupper som har påverkats i allra högsta grad. En gradvis avtagande biodiversitet av fågelarter blir ett av resultaten av urbaniseringen. READ MORE

 5. 5. Technological Innovation Systems for Decarbonisation of Steel Production

  University essay from Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Author : Matilda Axelson; [2016]
  Keywords : Carbon Capture and Usage; Carbon Capture and Storage; Technology Readiness Level; Emission Mitigation; Low-Carbon Steelmaking; Technological Innovation System; Breakthrough Process Technologies; Innovation; Industrial Decarbonisation; The 4W-Framework; Circular Economy; Industrial Symbiosis; Technology and Engineering;

  Abstract : Den europeiska stålindustrin står för en betydande del av EUs CO2-utsläpp, men har samtidigt begränsade möjligheter att minska utsläppen från befintliga produktionsmetoder. Det krävs därför nya, banbrytande processinnovationer för att åstadkomma verkligt stora utsläppsminskningar. READ MORE