Essays about: "klumprotsjuka"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word klumprotsjuka.

 1. 1. Mellangrödor i motverkande och förebyggande syfte mot klumprotsjuka och nematoder vid odling av olika huvudgrödor inom familjen Brassicaceae

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Izabella Lundborg; [2019]
  Keywords : plasmodiophora brassicae; växtparasitära nematoder; kålgrödor; kontroll; resistens; värdväxter; purrhavre; rajgräs; oljerättika; honungsfacelia;

  Abstract : I denna uppsats beskrivs mellangrödor och deras potentiella användning i syfte för att motverka, förebygga och uppföröka Plasmodiophora brassicae och växtparasitära nematoder vid odling av grödor inom familjen Brassicaceae. Samt utreda interaktioner mellan klumprotsjuka och växtparasitära nematoder vid val av mellangröda. READ MORE

 2. 2. Utbredning av Plasmodiophora brassicae som orsakar klumprotsjuka

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Gunnar Cederberg; [2018]
  Keywords : oljeväxter; raps; spridning; kartläggning; provtagning; vilosporer; ArcMap;

  Abstract : Clubroot disease is an increasing problem in the world's oilseed crops production. The aim of this work is to take the first step in doing a survey of the spread of clubroot disease in Sweden, as well as to do a literature study on the biology of the organism that causes clubroot disease and its proliferation in some other countries. READ MORE

 3. 3. Resistensförädling av höst- och vårraps i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Emil Larsson; [2017]
  Keywords : Brassica napus L; förädling; korsningar; resistens; svampsjukdomar;

  Abstract : I denna litteraturstudie har en genomgång gjorts av viktiga svampsjukdomar i svensk rapsodling och hur resistensförädlingen av raps (Brassica napus L.) har bedrivits i Sverige och internationellt. READ MORE

 4. 4. Hur olika fånggrödor påverkar klumprotsjuka

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Johan Knutsson; [2015]
  Keywords : Brassica; Brassicaceae; catch crop; korsblommig; oljeväxter; Plasmo-diophora brassicae;

  Abstract : I rapsodling (Brassica napus) är klumprotsjuka orsakad av svampen Plas-modiophora brassicae den värsta sjukdomen ekonomiskt sett. För att und-vika att få in denna sjukdom i våra jordar är det lättaste att undvika att odla raps eller andra arter inom den korsblommiga växtfamiljen. READ MORE

 5. 5. Integrerat växtskydd i rapsodling

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Annika Nilsson; [2014]
  Keywords : integrerat växtskydd; direkta metoder; ogräs; förebyggande åtgärder; rapsodling; växtskadegörare;

  Abstract : Under andra delen av 1900-talet utvecklades ett stort antal kemiska bekämpnings-medel (pesticider) som gav goda kontrolleffekter mot ogräs och växtskadegörare. Dessa medel blev vanliga att använda inom det konventionella lantbruket. Under senare år har dock resistens mot bekämpningsmedel börjat utvecklas hos insekter, svampar och ogräs. READ MORE