Essays about: "kunskapskrav"

Found 5 essays containing the word kunskapskrav.

 1. 1. Control 4.0 : Creating a vision for the future of industrial control rooms under Industry 4.0

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Erik Sundström; [2019]
  Keywords : Industry 4.0; Metallurgic Industries; Control Rooms; Attractive Work; Qualifications Development; Industrial Design Engineering; Industri 4.0; Metallindustri; Kontrollrum; Attraktivt Arbete; Kompetensutveckling; Teknisk Design;

  Abstract : Today’s industries are facing what some may call a new industrial revolution. Technological developments are heading towards more internet-based system solutions. This movement is often referred to as Industry 4.0 and is said to have the potential for more flexible, autonomous productions capable of managing themselves. READ MORE

 2. 2. På vilka sätt kan lärare hjälpa elever i matematiksvårigheter? : En litteraturstudie

  University essay from Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Kim Björk; Amanda Engdahl; [2019]
  Keywords : Mathematics difficulties; interventions; Matematiksvårigheter; interventioner;

  Abstract : Det finns möjligheter för elever i matematiksvårigheter att nå skolans kunskapskrav i ämnet matematik om de får hjälp iform av effektiva interventioner. Därför är det av intresse att undersöka vilka undervisningsmetoder som ingår i effektivainterventioner. READ MORE

 3. 3. Växtdynamik i ett landskap under förändring : vegetation som teknisk lösning för att avhjälpa jorderosion i slänter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Blomstrand; [2018]
  Keywords : Erosion; släntstabilisering; ingenjörsbiologi; vegetation;

  Abstract : För att kunna undersöka vegetation som ett tekniskt instrument för att avhjälpa erosion ger denna uppsats grundläggande kunskap om vad erosion är samt hur vegetation påverkar platsen och markstrukturen. Denna uppsats undersöker hur man kan avhjälpa erosion med hjälp av vegetation för situationer som är särskilt lämpliga att tillämpa tekniken på. READ MORE

 4. 4. Landskapsarkitekten : en resa i kunskap från student till nyanställd inom den privata sektorn

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peyman Saramolki; Simon Gulve; [2018]
  Keywords : arbetsliv; enkät; erfarenhet; intervju; jämförelse; konsult; kunskap; kunskapskrav; landskapsarkitektur; SLU; utbildning; yrkeserfarenhet; yrkesroll;

  Abstract : I denna uppsats jämförs relationen mellan landskapsarkitektprogrammen på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, med yrkesverksamma landskapsarkitekter inom den privata sektorn som har varit aktiva i yrkeslivet högst tre år efter sin sista avslutade kurs. SLU:s landskapsarkitektprogram ligger på två olika universitetscampus, Ultuna och Alnarp, som båda för närvarande genomgår en förändring som påverkar den övergripande strukturen. READ MORE

 5. 5. Is there a poem in this class? : A study of the potential of poetry in the Swedish EFL classroom

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Author : Elin Lindahl Andersson; [2014]
  Keywords : EFL; poetry; goal fulfilment; student attitudes; reading comprehension;

  Abstract : This paper focuses on two main areas. Firstly, it aims to investigate to what extent upper secondary EFL students’ response to poetry corresponds with one knowledge requirement set by Skolverket (National Agency for Education) for English 6. READ MORE