Essays about: "kvalitativ innehållsanalys"

Showing result 1 - 5 of 114 essays containing the words kvalitativ innehållsanalys.

 1. 1. Nurses' process to achieve adherence with TB/HIV co-infected persons

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Anna Heloiza Lundgren Ekberg; Sofie Stensman; [2020]
  Keywords : adherence; competence; interpersonal relations; person-centred care; TB HIV co-infection;

  Abstract : Bakgrund: Tuberkulos är den infektionssjukdom som leder till flest dödsfall globalt. HIV/AIDS orsakade en pandemi på 1980-talet som fortfarande är en allvarlig hälsorisk i vissa låg- och medelinkomstländer. 8500 personer lever med en TB/HIV co-infektion i Brasilien. READ MORE

 2. 2. TIME's Person of the Year 2019: A framing analysis about Greta Thunberg in the U.S. mainstream media

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Christina Abdulahad; Una Nyberg; [2020]
  Keywords : Strategic communication; Mainstream media; Mass media; Media biases; Content Analysis; Media framing; Semiotics; Greta Thunberg; United States; Social Sciences;

  Abstract : Under 2019 ägde världens största klimatdemonstration rum med den svenska klimataktivisten Greta Thunberg i fronten. Samtidigt meddelade den amerikanska presidenten Donald Trump att USA skulle dra sig ur Parisavtalet. Mediernas gestaltning påverkar samhällsdiskurser och utgör därmed ett viktigt koncept inom strategisk kommunikation. READ MORE

 3. 3. Cross-border Unity or Fragmentation of the Kurds - A Qualitative Content Analysis on the KRG’s and the PYD’s Views on National Identity and Statehood

  University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Author : Maral Afsharian; [2020]
  Keywords : Kurds; KRG; PYD; Statehood; Independence; National Identity; Kurdistan. Kurder; statsskap; självständighet; nationell identitet; Kurdistan.; Social Sciences;

  Abstract : Med en befolkning på cirka 30 miljoner människor är kurderna den fjärde största etniska gruppen i Mellanöstern. Trots detta har kurderna inte sin egen självständiga stat vilket gör dem till en minoritetsgrupp i Turkiet, Irak, Iran och Syrien. READ MORE

 4. 4. “Once you have the physical activity started. Then you can begin to feel that you are not in this prison anymore”. Refugee experience of post-traumatic stress physiotherapy

  University essay from Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Author : Christopher Boyer; Bartlomiej Sandberg; [2020]
  Keywords : Post-traumatic stress; refugee; physiotherapy; experiences;

  Abstract : Abstract Background There is limited research and guidelines regarding physiotherapy as a treatment approach      for post-traumatic stress (PTS). Refugee experience of physiotherapy interventions is hoped                      to contribute to awareness of the subject and to give insight into this developing field of the         profession. READ MORE

 5. 5. Under the Weapons the Laws Remain Silent - A Qualitative Content Analysis of the Idea and Value of the International Court of Justice as a Legal Norm Maker

  University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Author : Felicia Gustafsson; [2020]
  Keywords : Nuclear Weapons; Advisory Opinion; International Court of Justice; Legal Development; International Community; United Nations General Assembly; International Law; Law and Political Science;

  Abstract : Uppsatsens syfte var att undersöka hur ICJ influerar internationell rätt som legal normsättare till det internationella samfundet. Frågeställningen var: hur konceptualiseras idén om ICJ och dess värde för det internationella samfundet av FN:s generalförsamling och domarna som dömde i samband med kärnvapensrådgivningen? Primärmaterialet utgjordes av valda sektioner i de åtta resolutionerna från FN:s generalförsamling som ledde till en rådgivningsbegäran och valda paragrafer ur rådgivningen från 1996. READ MORE