Essays about: "landsbygd"

Showing result 1 - 5 of 127 essays containing the word landsbygd.

 1. 1. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Martina Staxäng; [2019]
  Keywords : bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Abstract : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. READ MORE

 2. 2. ”Varför hamnar allting där nere?” : lokalinvånares syn på vattenkraftsetableringen i Lilla Lule älv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Izabel Nordlund; [2018]
  Keywords : vattenkraft; lokalinvånare; landsbygd; Lilla Lule älv; Letsi; industriell kolonisation;

  Abstract : Vattenkraften utgör en stor del av Sveriges elproduktion och det är en stabil elförsörjning. Stora delar av produktionen kommer från Luleälven som började byggas ut redan i början på 1900-talet. För att ta reda på hur lokalinvånare ser på vattenkraftetableringen har fyra informanter som levt kring älven intervjuats. READ MORE

 3. 3. A Game Theoretic Approach to Power Control in Vehicula rCommunication Systems

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Ming Peng; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Vehicular-to-network (V2N) communications are a key enabler in various intelligenttransportation system services currently investigated by global standards bodiesand European projects. In this master thesis, we study the impact of pilot and datapower setting on the uplink performance of V2N communications. READ MORE

 4. 4. Behovsstyrd insamling av matavfall för biogasproduktion i regioner med stor del glesbygd

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Lisa Stoltz; [2018]
  Keywords : fordonsgas; hushållsavfall; jordbruksavfall; transporter; landsbygd;

  Abstract : The use of fossil fuels need to decrease, and the management of both societies’ and nature’s resources have to increase. Production of biogas from food- and agricultural waste can aid in achieving both of these goals. The energy as well as the nutrients in waste are utilized through production of biogas. READ MORE

 5. 5. Kultur och landsbygd : civilsamhällets roll för ett lokalt kulturliv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Johnson; [2018]
  Keywords : civilsamhälle; kultur; social tillit; kommun; samverkan; mellanhänder;

  Abstract : Hur skapas kultur i en liten landsbygdskommun, och vilken roll har civilsamhället för det lokala kulturlivet? Det är frågorna som behandlas i denna kandidatuppsats i ämnet landsbygdsutveckling. För att söka förståelse för dessa frågor har en kvalitativ intervjustudie gjorts med aktörer och personer som på olika sätt är involverande i det lokala kulturlivet i Bräcke kommun i östra Jämtland. READ MORE