Essays about: "landsbygd"

Showing result 1 - 5 of 130 essays containing the word landsbygd.

 1. 1. Correlations related to fuel usage patterns in rural Kenya : A comparison of local surveys to facilitate future local sustainable fuel actions.

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Agnes Eklund; [2019]
  Keywords : Energy; fuel; wood; charcoal; biogas; usage patterns; local solutions; Kenya; Energi; bränsle; trävirke; kol; biogas; förbrukningsmönster; lokala lösningar; Kenya;

  Abstract : Human activities affect the climate. If the utilization of fossil and other hazardous fuel methods is eliminated, it would reduce the impact on climate change. READ MORE

 2. 2. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Martina Staxäng; [2019]
  Keywords : bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Abstract : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. READ MORE

 3. 3. ”Varför hamnar allting där nere?” : lokalinvånares syn på vattenkraftsetableringen i Lilla Lule älv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Izabel Nordlund; [2018]
  Keywords : vattenkraft; lokalinvånare; landsbygd; Lilla Lule älv; Letsi; industriell kolonisation;

  Abstract : Vattenkraften utgör en stor del av Sveriges elproduktion och det är en stabil elförsörjning. Stora delar av produktionen kommer från Luleälven som började byggas ut redan i början på 1900-talet. För att ta reda på hur lokalinvånare ser på vattenkraftetableringen har fyra informanter som levt kring älven intervjuats. READ MORE

 4. 4. A Game Theoretic Approach to Power Control in Vehicula rCommunication Systems

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Ming Peng; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Vehicular-to-network (V2N) communications are a key enabler in various intelligenttransportation system services currently investigated by global standards bodiesand European projects. In this master thesis, we study the impact of pilot and datapower setting on the uplink performance of V2N communications. READ MORE

 5. 5. Power and Patients : An ethnological study of access to maternity care in rural Sweden

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Author : Elin Nordin; [2018]
  Keywords : Ethnology; Ethnography; Gender; Intersectionality; Neoliberalization; Public Engagement; Rurality; Etnologi; Etnografi; Förlossningsvård; Glesbygd; Intersektionalitet; Genus; Neoliberalism; Samhällsengagemang;

  Abstract : In february 2017 the maternity ward in Sollefteå was shut down. The citizens of the surrounding area, Ådalen, thus have more than two hours - with private transportation on narrow roads without phone connection - to the nearest maternity ward. READ MORE