Essays about: "landsbygd"

Showing result 1 - 5 of 135 essays containing the word landsbygd.

 1. 1. Correlations related to fuel usage patterns in rural Kenya : A comparison of local surveys to facilitate future local sustainable fuel actions.

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Agnes Eklund; [2019]
  Keywords : Energy; fuel; wood; charcoal; biogas; usage patterns; local solutions; Kenya; Energi; bränsle; trävirke; kol; biogas; förbrukningsmönster; lokala lösningar; Kenya;

  Abstract : Human activities affect the climate. If the utilization of fossil and other hazardous fuel methods is eliminated, it would reduce the impact on climate change. READ MORE

 2. 2. Personal characteristics in job ads : Strategic communication in urban and rural municipalities

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Author : Aleksander Teigen; [2019]
  Keywords : Job classifieds; urban rural municipalities; strategic communication; big five theory; chi-square; Platsannonser; storstad landsbygd; strategisk kommunikation; femfaktorteorin; chi2;

  Abstract : Platsannonser är medveten kommunikation från arbetsgivare med avsikten att framförallt locka nya medarbetare, men fungerar även som marknadsföring av den rekryterande organisationen. I platsannonser är efterfrågan på personliga egenskaper hos den som ska anställas ett vanligt förekommande fenomen. READ MORE

 3. 3. Self-Care Education in Oral Health : An intervention study among dental nurse students in Danang, Vietnam

  University essay from Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Author : Sofia Front; [2019]
  Keywords : dental plaque; gingivitis; oral health; self-care education; dentalt plack; egenvårdsutbildning; gingivit; oral hälsa;

  Abstract : Aim:The aim of the thesis was to study the effect of a self-care education in oral health for a group of dental nurse students in Danang, Vietnam. Methods: A quantitative intervention study was performed consisting of 53 selected participants, who were clinically examined to measure the dental biofilm and gingival inflammation. READ MORE

 4. 4. Evaluation of Peer-to-Peer LoRa for Geolocation Usage in a Rural Environment

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Elias Chahine; William Lewin; [2019]
  Keywords : LoRa; Peer-to-Peer; Global Positioning System; Rural; Internet of Things; LoRa; Peer-to-Peer; Platsinformation; Landsbygd; Sakernas internet;

  Abstract : With the increased popularity of the Internet of Things (IoT) and vehicle tracking, long range communication alternatives become essential for connecting a large number of units in a network.In areas where no coverage from existing technologies is available such as rural areas, the need for a solution presents itself. READ MORE

 5. 5. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Martina Staxäng; [2019]
  Keywords : bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Abstract : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. READ MORE