Essays about: "landsbygd"

Showing result 1 - 5 of 150 essays containing the word landsbygd.

 1. 1. Investigating the relationship between circulation patterns and cloudburst character in a changing climate

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Author : Sofia Litsmark; [2020]
  Keywords : Circulation patterns; future climate; hyetograph; hyetograph shape; cloudbursts; Cirkulationsmönster; framtida klimat; klimat; skyfall; hyetograf; hyetograf- karaktär; framtida vädermönster;

  Abstract : The consequences of extreme weather in terms of heavy precipitation and flooding are devastating in both rural and urban areas. The cost on society to handle the damages are substantial. It is therefore of high interest to further investigate the mechanisms behind these extreme events. READ MORE

 2. 2. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tilda Magnusson; [2020]
  Keywords : kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Abstract : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. READ MORE

 3. 3. Collaboration for Sustainable Rural Development among public actors in Uppsala County

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Charlotta Hallnäs; [2020]
  Keywords : Sustainable Development; Sustainable Rural Development; Collaboration; Public actors; Uppsala County.;

  Abstract : Collaboration is increasingly seen as an important aspect for sustainable development and sustainability, both within academia as well as among practitioners. The very nature of many sustainability issues requires collaboration and in the Swedish context collaboration on a county level is deemed necessary for the achievement of Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. READ MORE

 4. 4. ”Jag brinner ju för byn” : lanthandlares roll i dagens landsbygdssamhälle samt vilken syn de har på de vanligaste stöden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Asplund; [2020]
  Keywords : lanthandlare; livsmedelsbutik; landsbygd; kommersiell service; governance;

  Abstract : I denna uppsats undersöks lanthandlares uppfattningar och förutsättningar för att kunna bedriva en lanthandel i gles- eller landsbygd. Genom kvalitativa intervjuer och observationer med sex stycken butiksföreståndare eller butiksbiträden, från Dalarna, Kronoberg samt Hallands län, har information inhämtats för att kunna svara på upp-satsens frågeställningar. READ MORE

 5. 5. ”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” : en studie om att bo i Stockholms skärgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrik Svanberg; [2020]
  Keywords : lokal utveckling; skärgård; relationer; socialt kapital; turism; platsidentitet; The tourist gaze;

  Abstract : Öarna belägna i Stockholms skärgård har utvecklats från platsbundna egenskaper och förutsättningar vilket har skapat samhällen som är anpassade efter historia, geografi och klimat. Trots att det finns tydliga olikheter mellan öarna finns problem och utmaningar som återfinnes på flera öar. READ MORE