Essays about: "landsbygd"

Showing result 1 - 5 of 140 essays containing the word landsbygd.

 1. 1. SMALL SCALE POWER GENERATION FOR A RURAL MEDICAL CLINIC : A minor field study in Linga Linga, Mozambique

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Hampus Nilsson; David Lindqvist; [2019]
  Keywords : Renewable Energy; Small Scale Power Generation; Rural Mozambique; Electrification; Minor Field Study; Förnybar energi; Småskalig kraftproduktion; Moçambikansk landsbygd; Elektrifiering; Minor Field Study; Energia Renovável; Geração de Electricidade de Pequena Escala; Moçambique Rural; Electrificação; Menor Área de Estudo;

  Abstract : In Sub-Saharan Africa, 76 % of the population lack access to electricity. This situation prohibits economic growth, causes major health issues, and impedes the education of its populace. Considerable work and effort are being made to increase the populace’s access to electricity. READ MORE

 2. 2. Correlations related to fuel usage patterns in rural Kenya : A comparison of local surveys to facilitate future local sustainable fuel actions.

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Agnes Eklund; [2019]
  Keywords : Energy; fuel; wood; charcoal; biogas; usage patterns; local solutions; Kenya; Energi; bränsle; trävirke; kol; biogas; förbrukningsmönster; lokala lösningar; Kenya;

  Abstract : Human activities affect the climate. If the utilization of fossil and other hazardous fuel methods is eliminated, it would reduce the impact on climate change. READ MORE

 3. 3. Framtidsscenarier för en levande och hållbar landsbygd i det klimatneutrala Sverige : en studie av fem svenska landsbygdskommuner

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ludvig Widestam; [2019]
  Keywords : klimatneutralitet; landsbygd; levande; hållbar; backcasting; scenarioanalys;

  Abstract : Sveriges landsbygder står inför stora utmaningar i omställningen till ett hållbart och klimatneutralt samhälle. Samtidigt är landsbygden i många delar av Sverige en avfolkningsbygd där kommersiell och offentlig service läggs ner till följd av effektiviseringar och en förändrad demografisk utveckling. READ MORE

 4. 4. Personal characteristics in job ads : Strategic communication in urban and rural municipalities

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Author : Aleksander Teigen; [2019]
  Keywords : Job classifieds; urban rural municipalities; strategic communication; big five theory; chi-square; Platsannonser; storstad landsbygd; strategisk kommunikation; femfaktorteorin; chi2;

  Abstract : Platsannonser är medveten kommunikation från arbetsgivare med avsikten att framförallt locka nya medarbetare, men fungerar även som marknadsföring av den rekryterande organisationen. I platsannonser är efterfrågan på personliga egenskaper hos den som ska anställas ett vanligt förekommande fenomen. READ MORE

 5. 5. Motivation, ledarskap och kvinnligt entreprenörskap på landsbygden : en fallstudie i Heby kommun av evenemanget Fest i Heby

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Amanda Egnell; Filippa Lidell; [2019]
  Keywords : landsbygd; motivation; entreprenörskap; kvinnor; ledarskap;

  Abstract : Allt fler individer flyttar från landsbygden vilket resulterar i att det blir svårare för företagare och entreprenörer att lyckas med verksamheter i rurala områden, vilket missgynnar landsbygdens fortgång. Studier visar att motivation och ledarskap har stor inverkan på hur väl en verksamhet lyckas. READ MORE