Essays about: "landsbygd"

Showing result 1 - 5 of 172 essays containing the word landsbygd.

 1. 1. En analys av en ekosystemtjänstanalysmetod : genom yrkesverksammas upplevelser

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Petter Lindh; [2023]
  Keywords : c o city; ekosystemtjänstanalys; hållbar utveckling; kompromissande;

  Abstract : Allt eftersom fler människor flyttar från landsbygd till städer får städerna större betydelse för den hållbara utvecklingens framtid, men att nå hållbara städer är ett konfliktfyllt arbete. Ett sätt att minska dessa konflikter och nå den hållbara staden är genom arbete med ekosystemtjänster, men även i detta arbete kan det behöva göras kompromisser. READ MORE

 2. 2. Gillberga Activity House

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Lukas Lindell Welander; [2022]
  Keywords : Gillberga; Eskilstuna; aktivitetshus; skola; utbildning; samhälle; auditorium;

  Abstract : A countryside with strong cohesion and good communications. A population with a strong commitment and willingness to develop together. A school in the absence of premises for practical subjects, a society in the absence of space for association life. READ MORE

 3. 3. Strategier för svalare städer : så skapar vi svala platser i ett framtida varmare klimat

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Lindblad; Anna Sjöberg; [2022]
  Keywords : klimatanpassning; temperaturreglering; värmeöeffekt; klimatförändringar; skugga; värmebölja; grönska;

  Abstract : Klimatförändringarna till följd av den stigande temperaturen har de senaste åren blivit allt mer påtaglig, inte minst under värmeböljan sommaren 2018 som varade i nästan en hel månad och drabbade många platser runt om i Europa. Värmeböljor drabbar städer hårdare än landsbygd då städer genom sin uppbyggnad är extra sårbara för höga temperaturer på grund av den urbana värmeöeffekten. READ MORE

 4. 4. Utfodringsrutiner hos privatägda hästar : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Olof Vejmarker; Jennifer Widegren; [2022]
  Keywords : grovfoder; utfodring; foderstat;

  Abstract : In Sweden, there are a large number of horses owned by private people who are not part of business activities, calculated from the Swedish Board of Agriculture's figures of approximately 266,000 horses. In order to take into account the horse's natural needs as a grazing large intestine fermenter, Swedish horse owners need knowledge about feeding and the role of forage in the horse's well-being. READ MORE

 5. 5. Hyndevad Recreation and Conservatory

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Carolina Tideman; [2022]
  Keywords : arkitektur; eskilstuna; växhus; hållbarhet; rekreation; folketshus; kulturhus; landsbygd; växter; stål; konstruktion; miljö; återbruk; innovativ;

  Abstract : The purpose of the project was to design and develop a public hybrid building, focusing on innovative ways to connect different needs that exist in society. You were assigned a basic program to interpret and develop in relation to a chosen site and the conditions of that area. READ MORE