Essays about: "landsbygd"

Showing result 1 - 5 of 126 essays containing the word landsbygd.

 1. 1. ”Varför hamnar allting där nere?” : lokalinvånares syn på vattenkraftsetableringen i Lilla Lule älv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Izabel Nordlund; [2018]
  Keywords : vattenkraft; lokalinvånare; landsbygd; Lilla Lule älv; Letsi; industriell kolonisation;

  Abstract : Vattenkraften utgör en stor del av Sveriges elproduktion och det är en stabil elförsörjning. Stora delar av produktionen kommer från Luleälven som började byggas ut redan i början på 1900-talet. För att ta reda på hur lokalinvånare ser på vattenkraftetableringen har fyra informanter som levt kring älven intervjuats. READ MORE

 2. 2. A Game Theoretic Approach to Power Control in Vehicula rCommunication Systems

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Ming Peng; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Vehicular-to-network (V2N) communications are a key enabler in various intelligenttransportation system services currently investigated by global standards bodiesand European projects. In this master thesis, we study the impact of pilot and datapower setting on the uplink performance of V2N communications. READ MORE

 3. 3. Biosolar roofs i Skåne : gröna tak med solpaneler för en ökad biologisk mångfald

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joel Forsman Semb; [2018]
  Keywords : biosolar roofs; gröna tak; biologisk mångfald; solpaneler; solenergi; pollinatörer; landsbygd; Skåne;

  Abstract : Biosolar roofs är en ganska ny term från ett EU-projekt där solpaneler installeras på gröna tak med varierad växtlighet. Under varma dagar när solpanelerna värms upp försvinner en markant del av energiproduktionen från panelerna. READ MORE

 4. 4. Från idé till projektansökan : en fallstudie om en samverkansprocess gällande Stenhuset i Skokloster

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lina Heldmark; [2018]
  Keywords : samverkan; process; samverkansprocess; projekt; lokalt ledd utveckling; Skokloster; kulturarv; utveckling;

  Abstract : Lokal samverkan mellan olika aktörer är en viktig del i EU:s landsbygdsarbete och således även i Sveriges landsbygdsprogram. Sveriges landsbygd har ett myller av samverkansprojekt och den här studien går på djupet i ett sådant för att undersöka ett sätt att samverka mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. READ MORE

 5. 5. Vad är utveckling? : en diskussion om förmåga och möjlighet i samband med utvecklingsprogram i Nicaragua

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johanna Blidfors; [2018]
  Keywords : Nicaragua; landsbygd; Amartya Sen; Capability Approach; förmåga; frihet; utveckling;

  Abstract : Den här uppsatsen syftar till att bidra med en diskussion om utveckling och vad det kan innebära för olika människor. Studien bygger på fem halvstrukturerade intervjuer och deltagande observationer som genomfördes våren år 2017 i byn La Chorrera, Nicaragua. READ MORE