Essays about: "diskursanalys"

Showing result 1 - 5 of 112 essays containing the word diskursanalys.

 1. 1. Cold War in Swedish textbooks : A discourse analytical study on the description of the Soviet Union and the United States during the Cold war

  University essay from Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Author : Arvid Lindgren; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Efter andra världskrigets slut stod de allierande länderna USA och Sovjetunionen som segrare. Alliansen visade sig dock vara kortvarig, och stormakternas ideologiska olikheter kom att bli centrum för den globala diskussionen i de nästkommande årtiondena. READ MORE

 2. 2. That's why we're changing to all-electric : En multimodal kritisk diskursanalys av Volvo Cars hållbarhetskommunikation ideras reklamfilmer

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Author : Linn Backman; David Fiedler; [2022]
  Keywords : Hållbarhet; multimodal kritisk diskursanalys; grönmålning; budskapsstrategier; CSR; intygsreklam; Volvo Cars; reklamfilmer;

  Abstract : Företaget Volvo Cars återfinns på Sustainable Brand Index lista över de mest hållbaravarumärkena enligt svenska konsumenter. Samtidigt verkar företaget inom en av de mestklimatbelastande branscherna. READ MORE

 3. 3. BRI- En idé om en ny värld som materialiseras genom infrastruktur? En kritisk diskursanalys om hur BRI:s nyckeldokument utmanar idéer och normer inom den globala styrningen Katarina Hedencrona

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Katarina Hedencrona; [2021-02-09]
  Keywords : The Belt and Road Initiative BRI ; China’s Narrative; Global Governance; Idées and Norms; Geopolitics; International Relations;

  Abstract : The Belt and Road Initiative (BRI) is a Chinese infrastructure project, initiated in 2013, with a plan to be finished in 2049. The project has received a great amount of media attention and has been scrutinized carefully due to suspicion towards China’s intentions. READ MORE

 4. 4. From Victim to Perpetrator : A Feminist Critical Discourse Analysis of Swedish News Media in the Wake of MeToo

  University essay from Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Author : Beatrice Tylstedt; [2021]
  Keywords : Feminist critical discourse analysis; defamation; MeToo; Feministisk kritisk diskursanalys; förtal; MeToo;

  Abstract : Four years after the Swedish MeToo-movement, ten women who publicly accused men of sexual violence have been convicted of the crime defamation. Framed as realizing questions of truth, sexual violence and the roles victim and perpetrator, the convictions have caused an extensive and polarized debate in Swedish news media. READ MORE

 5. 5. The view on integration in Sweden : A critical discourse analysis of the debate on exempting the whole of Malmö from the EBO law

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Author : Carlson Ebba; [2021]
  Keywords : Integration; EBO law; asylum seekers; critical discourse analysis; Sweden; Integration; EBO lagen; asylsökande; kritisk diskursanalys; Sverige;

  Abstract : This study examines the view on integration in Sweden. The material consists of debate articles from 2020 regarding exempting Malmö from EBO, the law on the right for asylum seekers to arrange their own housing. READ MORE