Essays about: "leisure time essay"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words leisure time essay.

 1. 1. Strandnära rekreation : konflikt och samverkansmöjligheter mellan allemansrätten och strandskyddslagen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Lundgren Alm; [2018]
  Keywords : strandskydd; allemansrätt; rekreation; natur; återhämtning; dispens; strand;

  Abstract : Detta kandidatexamensarbete har sin utgångspunkt i den strandnära rekreationen, samt hur Allemansrätten och Strandskyddslagen påverkar den. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och är skrivet inom Landskapsarkitektprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. READ MORE

 2. 2. Culture in the EFL classroom - which cultures dominate the classroom?

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Author : Marcus Hammar; [2013-06-28]
  Keywords : Culture pedagogy; English as a foreign language; syllabi for English 5; 6 and 7; target language culture;

  Abstract : In this essay a number of English teachers at upper-secondary level in Sweden have responded to questions concerning the concept of "culture" from mainly two points of view. Firstly, this essay analyses which topics the teachers prioritise and what their attitudes are towards teaching culture within the subject of English. READ MORE

 3. 3. Den flerfaldige planeraren : en studie i hur planerarens roll kan diversifieras med utgångspunkt i allmänhetens deltagande i planeringsprocessen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pär Selander; [2013]
  Keywords : Planeringsprocessen; dialog; deltagande; allmänheten; demokrativinster; effektivitetsvinster; yrkesroll; sociala världen;

  Abstract : Ämnet deltagande och dialog i planeringsprocessen diskuteras flitigt på dagens planeringsinstitutioner. Att allmänheten besitter unik kunskap om ett område som de lever i, eller på annat sätt brukar dagligen, råder det knappast några tvivel om. Allmänheten har kunskaper om ett områdes kvalitéter, brister och potential. READ MORE

 4. 4. Trädgårdsdesign i södra Kalifornien

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Daniel Nilsson; [2013]
  Keywords : Kalifornien; Trädgårdsdesign; Modernismen; Thomas Church; Garrett Eckbo;

  Abstract : Trädgårdar är inte bara till för den visuella upplevelsen utan handlar även om den fysiska användningen. Det kulturella sättet att se på trädgård utvecklas över tid i Kalifornien. READ MORE

 5. 5. The Leisured Class in 19th Century English Literature: An Examination of the Leisure Habits of the Characters in Pride and Prejudice, Jane Eyre and The Picture of Dorian Gray

  University essay from Lunds universitet/Engelska

  Author : Jakob Preston; [2011]
  Keywords : Leisure; Leisured Class; Upper Classes; Victorian Era 19th Century Pride and Prejudice Jane Eyre The Picture of Dorian Gray; Languages and Literatures; Social Sciences; Arts and Architecture;

  Abstract : This essay examines the leisure habits of the English upper classes portrayed in three 19th century novels, to determine whether gender, wealth, and the urban versus rural distinction, influence patterns of leisure participation within the leisured classes. The novels are Pride and Prejudice (1813), by Jane Austen, Jane Eyre (1847), by Charlotte Brontë, and The Picture of Dorian Gray (1890), by Oscar Wilde. READ MORE