Essays about: "letter of credit"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words letter of credit.

 1. 1. Optimizing the Supply Chain Performance at Ericsson AB : A Study of Lead Time Reduction and Service Level Improvement

  University essay from Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Author : Marcus Stenberg; Jesper Larsson; [2016]
  Keywords : Supply chain; lead time; lead time reduction; time compression; service level; global supply chain; incoterm; supply hub; customer order decoupling point; leagile; lean; agile; letter of credit; bank payment obligation; product configurator; regional product portfolio; end-to-end integration; supply chain integration; supply chain management; supply chain transparency; information systems; Ericsson;

  Abstract : Ericsson has recently experienced difficulties to meet the customer demand, which has led to lost market shares. This is mainly due to the long and unpredictable lead times within their supply chains. Therefore, Ericsson seeks to increase their ability to meet the customer demand by reducing the customer order lead time. READ MORE

 2. 2. Improvement of the order fulfillment process with the obligation of Letter of Credit: : A case study

  University essay from KTH/Industriell produktion

  Author : Defne Özdogru; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : In today’s competitive market there is a high pressure on companies to continuously improve and make their internal processes more efficient. There is a high demand from customer regarding receiving the products with shorter lead times, and pressure on reducing market price, and also to reduce the supply chain cost. READ MORE

 3. 3. Insurances in Ship Finance

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Marie Rydenfelt; [2013]
  Keywords : bankrätt en. banking law ; finansrätt en. fiscal law ; sjörätt en. maritime law ; försäkringsrätt en. insurance law ; ship finance; marine insurance.; Law and Political Science;

  Abstract : De försäkringar som är involverade i fartygs financiering är av högsta betydelse för långivaren för att uppnå lägsta möjliga kreditrisk. Ett fartyg som utgör kreditsäkerhet och som har brister i sitt försäkringsskydd kommer inte vara till samma skydd för banken som var avsett om skada uppstår eller ännu värre om fartyget blir en totalförlust. READ MORE

 4. 4. Documentary Fraud Under Letters of Credit—A Comparative Study of English and Chinese Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Lijia Yi; [2012]
  Keywords : letters of indemnity; bills of lading; Documentary fraud; letters of credit; Law and Political Science;

  Abstract : Almost 90% of the international trade is managed by ship, which has being dominated the international transportation over hundreds of years. The role of Documents in international trade, has turned the “money and goods” transaction into later “money and documents” transaction and in the process of improving international trade, a lot of by-products have formed at the mean time, one such being documentary fraud. READ MORE

 5. 5. Improvment of the shiping release process at Siemens Industrial Turbomachinery AB

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Author : Rickard Holst; Ida Wide; [2009]
  Keywords : Shipping release; remburs; letter of credit; inspektioner; packinspektioner; INCO-terms; leverans; internationell handel; industri;

  Abstract : Syftet med detta examensarbete är att analysera packinspektionsflödet samt att presentera förbättringsförslag för att effektivisera transportpackningsprocessen och reducera platsbristen på packytan. Arbetet är utfört på Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) i Finspång under sommaren och hösten 2009. READ MORE