Essays about: "lion"

Showing result 1 - 5 of 54 essays containing the word lion.

 1. 1. Sustainable Material Selection:Guiding the Multi-Criteria Process to Design for Sustainable Innovation

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Saga Hald; [2019]
  Keywords : Sustainability Criteria; Material Selection; Environmental Guidelines;

  Abstract : In the past decades, the world has noticed complex changes in its climate. The resources available now as well as in the future could be said to be analogous to the decreasing circumference of a funnel. READ MORE

 2. 2. Bevarandet av afrikansk vildhund (Lycaon pictus) : potentiella strategier för att förbättra artens fortsatta överlevnad

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lovisa Snygg; [2019]
  Keywords : afrikansk vildhund; Lycaon pictus; reproduktion; habitat; sjukdomar hos afrikansk vildhund; attityd mot afrikansk vildhund;

  Abstract : Den afrikanska vildhunden (Lycaon pictus) är en karnivor i hunddjursfamiljen. Majoriteten av dess populationen finns i södra Afrika och i de södra delarna av Östafrika. De lever i sociala grupper, så kallade flockar, som kan ha ett medlemsantal mellan 3–44 individer. READ MORE

 3. 3. Rovdjurskonflikt : boskapsförluster orsakade av lejon

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mathilda Petersson; [2019]
  Keywords : lejon; viltkonflikt; predation; boskap; samexistens;

  Abstract : Det pågår idag en konflikt i Afrika med lejon och pastoralister inblandade. Konflikten verkar öka i takt med att människor med boskap blir fler och lejonens habitat och bytesdjur minskar. Detta litteraturarbete syftar till att utreda de konsekvenser som följer förluster av boskap, både för djurhållaren och för lejonpopulationen. READ MORE

 4. 4. The Dragon, The Unicorn and the Grip of The Lion : A Comparative Case Study on the Secessionist Political Parties in Scotland & Wales and the Nationalist Arguments Aiming for Secession

  University essay from Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Author : Emil Gahnström; Robin Knowles; [2019]
  Keywords : Nationalism; secession; Scotland; Wales; the United Kingdom;

  Abstract : This thesis is conducted as a descriptive comparative case study with the aim to explore the utilisation of different forms of nationalist arguments for secession by the Scottish National Party in the Scottish Parliament and Plaid Cymru in the Welsh Assembly. Based on the application of nationalist theories from three different modernist scholars, statements made by each party are analysed from politico-ideological, economic, and socio-cultural perspectives. READ MORE

 5. 5. The Pains of Servitization -Finding the customers’ pains of a servitization business model in the modular data center industry

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Christian Vigmo; Jacob Öster; [2018-08-02]
  Keywords : Servitization; Product-Service-System; Business Model Canvas; Pains; Modular Data Center; DCaaS; Customer Centric;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE