Essays about: "ormbett"

Found 3 essays containing the word ormbett.

 1. 1. Omvårdnad vid huggormsbett på hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ellinor Bremsjö; [2016]
  Keywords : ormbett; hund; omvårdnad;

  Abstract : I Sverige blir varje år drygt 2000 hundar bitna av huggorm (Vipera berus), den enda giftiga orm vi har i Sverige. Ormarna är som mest aktiva under våren och sommaren och därför sker de flesta ormbetten på hundar under den perioden. Det gäller att djursjukhusen och klinikerna i landet är väl förberedda på att ta emot ormbettsskador. READ MORE

 2. 2. Klinisk användning av Troponin I hos hund och katt

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Annie Sidsten; [2012]
  Keywords : Troponin; Troponin I; cTnl; hjärtmarkör; hund; katt;

  Abstract : Proteinet cTnI finns i hjärtmuskelns minsta kontraktionsenheter, sarkomererna, men det kan läcka ut i blodbanan vid hjärtmuskelskada. För att diagnosticera att en hjärtmuskelskada har skett kan cTnI analyseras i blodet. READ MORE

 3. 3. Kraftig anemi hos tax

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Flodmark; [2007]
  Keywords : anemi; tax;

  Abstract : The Clinical Pathology Laboratory at SLU in Uppsala has analysed several blood samples from Dachshunds with severe anemia. As there are no previous studies on this topic, a study was performed to evaluate if Dachshunds are more prone to severe anemia compared with other breeds. READ MORE