Essays about: "make or buy decision EXAMPLE"

Found 3 essays containing the words make or buy decision EXAMPLE.

 1. 1. Konsumenters beslutsprocess om krukväxter : konsumentstudie rörande yngre och äldres resonemang innan köp av krukväxter till hemmet/dekoration

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Julia Waller; [2014]
  Keywords : krukväxter; prydnadsväxter; konsumenter; beslutprocess; the buyer decision process;

  Abstract : I jordbruksverkets marknadsöversikt från 2013 anmärker författarna en viss problematik som tycks gälla för krukväxtproduktionen. Ser man till antalet sålda produkter visar statistiken att produktionen av krukväxter minskat med 31 % sedan 1999, och det är inget som helt kompenserats genom ökad import. READ MORE

 2. 2. The Future is Female : A Study of Young Chinese Women's Behavior towards Luxury goods

  University essay from Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Author : Joanna Holm; Sofia Green; [2012]
  Keywords : luxury; consumer behavior; young chinese women;

  Abstract : Purpose: The purpose with this paper is to improve the understanding for companies on what influences female Chinese consumers in the age 20-25 year old to buy luxury goods. Research question: What behaviors do 20-25 year old Chinese women consumers have in relationship to luxury goods? Method: The study is mainly consisting of a quantitative web-survey that consists of 100 respondents. READ MORE

 3. 3. Investeringsbeslut för småskalig vindkraft : en fallstudie

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Carl Berg; Hannes Rydmark; [2009]
  Keywords : vindkraft; vindkraftverk; förnybar energi; jordbruk; elförsörjning;

  Abstract : Wind power is one of the sources of renewable energy which has to be developed further in order to lessen our dependence on non renewable sources of energy. It's mainly oil and coal which have to be replaced by green energy. READ MORE