Essays about: "markberedning"

Showing result 1 - 5 of 81 essays containing the word markberedning.

 1. 1. Hur påverkar mekaniskt snytbaggeskydd, markberedning, plantstorlek och plantgödsling granplantors överlevnad och tillväxt?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Johanna Abrahamsson; Jessica Wallgren; [2022]
  Keywords : mekaniskt snytbaggeskydd; plantstorlek; markberedning; plantgödsling; föryngringsåtgärder; vitalitet;

  Abstract : Reforestation of land entails both costs and uncertainties. Risk of pine weevil infestation, competition from other vegetation, frost and insufficient nutrient supply are some examples. READ MORE

 2. 2. Mekanisk blandsådd i Bergslagen – en jämförelse mellan tall och gran

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Roger Åhlén; Gustav Jakobsson; [2022]
  Keywords : blandsådd; mortalitet; markberedning;

  Abstract : Som examensarbete på skogsmästarprogrammet har en studie genomförts som syftar till att göra en uppföljning på ett antal av Sveaskogs skogssådder. Trakterna som inventerades gällande återbeskogning var geografiskt spridda runt Skinnskatteberg och sådda åren 2018, 2019 och 2020. READ MORE

 3. 3. Vinterbetesområdets förändring för Flakabergsgruppen i Gällivare skogssameby över två renskötande generationer : hur betesresursen har nyttjats för renskötsel och påverkats av skogsbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elle Eriksson; [2022]
  Keywords : skogsbruk; renskötsel; vinterbetesområde; traditionell kunskap; Flakabergsgruppen; Gällivare skogssameby; RenGIS;

  Abstract : The Sámi is an indigenous people in Sweden, and they have the right to carry out reindeer herding. The knowledge that exists within reindeer herding is included in traditional Sámi knowledge, which is centred around the relationship between nature, animal and human. Today the situation between reindeer herding and forestry is relevant. READ MORE

 4. 4. Effects on natural seed regenerated Silver birch (Betula pendula Roth) and Downey birch (Betula pubescens Ehrh) by mechanical soil scarification and environmental factors : påverkan på naturligt fröföryngrad Glasbjörk (Betula pubescens Ehrh) och Hängbjörk (Betula pendula Roth) av mekanisk markberedning och omgivande faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Oskar Karlsson; [2022]
  Keywords : natural birch regeneration; Birch seed regeneration; soil scarification;

  Abstract : The awareness of forest biodiversity as well as the demand for a higher proportion of deciduous tree species in Swedish forests increases. As such, focus is shifting towards the management of naturally seed regenerated Silver birch (Betula pendula Roth) and Downey birch (Betula pubescens Ehrh). READ MORE

 5. 5. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Erik Leijonhufvud; [2022]
  Keywords : primära skogsbränslen; processkartläggning; processbaserad verksamhetsutveckling; skogsbränslen;

  Abstract : Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. READ MORE