Essays about: "Pinus sylvestris"

Showing result 1 - 5 of 163 essays containing the words Pinus sylvestris.

 1. 1. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Lind; [2020]
  Keywords : klimatavtryck; stadsträd; livscykelanalys; LCA; växthusgasutsläpp; koldioxidupptag; kolförråd; kolsänka; Salix alba; Quercus rubra; Pinus sylvestris; negativa utsläpp; klimatförändringar;

  Abstract : I uppsatsen undersöks vad plantering av ett enskilt stadsträd har för effekt på växthusgasbalansen. Ämnet undersöks genom litteraturstudie och livscykelanalys av plantering av E-plantor av trädarterna Salix alba, Quercus rubra och Pinus sylvestris i plantskolestorlek alléträd 30-35 med rotklump i öppen parkmark i Helsingborg, Stockholm och Umeå. READ MORE

 2. 2. Prescribed burning in Sweden : an evaluation of structural outcomes from restoration oriented prescribed burns

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Virginia Hermanson; [2020]
  Keywords : prescribed burning; restoration; boreal forest; biodiversity burning; dead wood;

  Abstract : The application of prescribed burning as a conservation measure is a growing trend in Fennoscandia to restore forest landscapes that have been heavily impacted by humans. Both intensive management for forestry and wildfire suppression altered the disturbances shaping boreal forests over the past centuries, which seen today are more homogenous, lacking dead wood and deciduous trees, and are in the successional process towards darker Picea abies (Norway spruce) dominated stands. READ MORE

 3. 3. Changes in Swedish spruce forests since 1986 from a reindeer husbandry perspective : changes in field layer, age distribution and relative stocking level

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Sara Lundgren; [2020]
  Keywords : field layer; reindeer; Sweden; spruce forests;

  Abstract : Loss of important reindeer habitats is an increasing concern in Sweden. The focus for loss of habitats has mainly been pine (Pinus sylvestris L.) forests and lichens. However, reindeer diets also consist of other food sources like sedges, grasses and herbs (often found in spruce forests) that will be discussed in this study. READ MORE

 4. 4. Hjortviltets vårbete på plantor av gran och tall i Östergötland : vad förklarar skadebilden?

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Philip Isaksson; [2020]
  Keywords : betesskador; hjortdjur; alternativ föda; Picea abies; Pinus sylvestris;

  Abstract : Under en längre tid har skogsföretaget Holmen i region syd noterat omfattande betesskador på sin skog i området kring Norrköping. De hade tidigare fångat bild på älg men även kronhjort som betat på tall (Pinus sylvestris) som var över 5år med en höjd från 1,3m till 4m. READ MORE

 5. 5. Kompaktering av bark vid olika temperaturer och tryck : förändring av barkdensiteten vid olika temperaturer och tryck

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Hugo Eriksson; Gustav Ångman; [2020]
  Keywords : Densitetförändring; Substansförluster; Lagring; Kompaktering; Temperatur; Tryck; Biobränsle;

  Abstract : Bark är en restprodukt från skogsindustrierna som framförallt används för värme- och elproduktion. Fukthalten är normalt sett högre i bark än i stamved, vilket medför ett lägre effektivt värmevärde och en sämre bränslekvalitet. READ MORE