Essays about: "marketing promotion strategy"

Showing result 1 - 5 of 38 essays containing the words marketing promotion strategy.

 1. 1. Marknadsföring i etiska företag : en fallstudie av The Smiling Group AB

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Linnea Göransdotter; Rasmus Sjögren; [2017]
  Keywords : Fairtrade; etiska företag; marknadsföring; marknadsföringsmix; marknadsmix; 4P-modellen; P-modellen;

  Abstract : Marknadsföring är viktigt för att kommunicera hur ett företag skapar och kan leverera värde. Ett vanligt sätt för företag att marknadsföra sig är genom 4P-modellen där fokus ligger på produkt, pris, plats och påverkan. Ett annat sätt för företag att kommunicera sitt värde är genom olika märkningar. READ MORE

 2. 2. How Does Intrinsic Motivation Moderate The Effect of honThe Sustained Use of Wearable Fitness Technology? : A Quantitative Study

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Rasmus Eriksson; Jonas Kose; Antonio Tacke; [2017]
  Keywords : ​Influencer marketing; social media marketing; WOM; communication; SMI;

  Abstract : Background: ​The use of influencers in social media has become a popular strategy in online marketing. The theoretical field is originally derived from communication and word-of-mouth where certain individuals possess the ability to influence others. READ MORE

 3. 3. Choosing the right social media influencer. : A quasi-experiment to explore the impact of influencers’ different characteristics.

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Alexander Brorsson; Valery Plotnikova; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Background: The use of influencers in social media has become a popular strategy in online marketing. The theoretical field is originally derived from communication and word-of-mouth where certain individuals possess the ability to influence others. READ MORE

 4. 4. Celebrity Endorsement & Consumer Behavior : Gender Differences as a Marketing Strategy

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Sanna Junhem; Sophie Adolfsson; [2017]
  Keywords : Celebrity endorsement; marketing; strategy; gender; consumer behavior;

  Abstract : Background - Celebrity endorsement is not a new phenomenon and it can be seen in advertisements around the world. Since the content of an advertisement easily can be screened out, it is important to target the right consumer. There has to be a fit between the consumer, the endorser and the product. READ MORE

 5. 5. Use of marketing communication tools by micro and small enterprises : A case study based on three small restaurants in Umeå

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Sezen Atik Gumuscu; [2017]
  Keywords : Marketing; Marketing Communication Tools; Micro and Small Ente rprises; Applying of Marketing C ommunicatio n Tools;

  Abstract : Changing and development characterize all areas of life in contemporary world, also businesses have begun to move from traditional marketing approaches to relationship marketing which is a customer based approach. New marketing strategies and application have developed for reaching more customers and keeping existing customers. READ MORE