Essays about: "processeffektivisering"

Found 1 essay containing the word processeffektivisering.

  1. 1. A model to increase profitability by ensuring a reliable flow of information within the product development process: A case study

    University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

    Author : Henric Sjörén; Erik Thun; [2014]
    Keywords : produktutveckling; informationsflöden; processeffektivisering;

    Abstract : Studier har visat att det är viktigt för företag, aktiva i olika branscher, att kontinuerligt förbättra sina produktutvecklingsprocesser på ett kostnadseffektivt sätt, för att bibehålla sin konkurrenskraft samt öka lönsamhet. Tillgängliga förbättringsmodeller, t.ex. READ MORE