Essays about: "professional relationship"

Showing result 1 - 5 of 174 essays containing the words professional relationship.

 1. 1. Balancing relationship between academia and business community in terms of soft skills supply and demand in the labour market

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Anastasiia Reznikova; [2021-06-29]
  Keywords : Labour market; Academia; Actors; Institutional logics; Institutional complexity; Multiple institutional logics; Market logic; Professional logic; Soft skills;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 2. 2. MATERIAL DESIRES Mapping professional awareness and understanding of LGBT heritage in Sweden

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Author : Frejdel Haar Bidstrup; [2021-01-19]
  Keywords : heritage management; heritage professionals; LGBT heritage; inclusion;

  Abstract : Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2020, 60 HECSecond Cycle2020:36.... READ MORE

 3. 3. The Impact of Artists on consumer's behavior : A study on how artists influences on consumer's purchasing behavior in latin  countries

  University essay from Jönköping University/IHH, Redovisning, Marknadsföring, SCM, Informatik och Rättsvetenskap; Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics

  Author : Miguel Angel Serrano Manchón; [2021]
  Keywords : Influencer marketing; Consumer’s Behavior; Viral Marketing; Latin Countries; Purchasing Behavior; Latin music; Marketing de influenciadores; comportamiento del consumidor; marketing viral; países latinos; comportamiento de compra; música latina;

  Abstract : Background: We currently live in a time when consumers trust more on social media and less on traditional advertising as a source of information for their purchasing decisions. Social media and traditional advertising must be integrated somehow so that marketers can communicate more effectively with their target market. READ MORE

 4. 4. Samband mellan aktivering och problembeteenden hos svenska hundar : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linnea Höglund Rehn; Hanna Thorén; [2021]
  Keywords : beteende; djuromvårdnad; motion; stress; välfärd;

  Abstract : Problembeteenden som uppvisas av hundar har i tidigare studier visats utgöra en risk för både djurhälsopersonal i professionell miljö, och för hunden själv och dess välfärd. I litteraturen som publicerats inom ämnet finns olika definitioner av problembeteenden, men det kan beskrivas som ett uppvisat beteende som leder till negativa konsekvenser för hunden, eller som upplevs vara problematiskt av människor i hundens omgivning. READ MORE

 5. 5. Instrumental and Friendship Networking Between Swedes and Expats

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Author : Caroline Dalén; Trang Nguyen Hoang Thu; [2021]
  Keywords : Instrumental networking; Forming friendships; Networking intention; Networking attitude; Expat;

  Abstract : This research paper concerns factors influencing interpersonal intercultural networking. More specifically, it covers the intercultural formation of instrumental relationships and friendships between Swedes and expats residing in Sweden. READ MORE