Essays about: "skördeutfall"

Found 2 essays containing the word skördeutfall.

 1. 1. Pilotstudie om olika etableringsmetoder för vårkorn med universalsåmaskin i norra Småland

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Patric Vernersson; [2019]
  Keywords : direktsådd; sådd; tidsbesparing; universalsåmaskin; skivbillssåmaskin; plöjning; småland; etableringsteknik; maltkorn; skördeutfall; ogräs;

  Abstract : Det finns både tid och pengar att spara med direktsådd. Ca 50 – 70 % billigare och runt en timme mindre arbetstid på åkern per hektar. Ska direktsådden endast tillämpas på en del av arealen bör det vara någon typ av universalsåmaskin som klarar av både direktsådden och den konventionella sådden. READ MORE

 2. 2. Räcker det med en röjning i tallbestånd i norra Sverige?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Victoria Forsmark; [2010]
  Keywords : tall; röjning; underväxtröjning; underväxt; första gallring; stubbskott; Scots pine; pre-commercial thinning; undergrowth cleaning; undergrowth; first thinning; stump sprouts;

  Abstract : Röjning är en skötselåtgärd som påverkar det framtida beståndets utveckling och skördeutfall. Olika och delvis motstridiga mål måste beaktas vid röjningstillfället. I praktiken blir många bestånd röjda mer än en gång. READ MORE