Essays about: "stordriftsfördelar"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word stordriftsfördelar.

 1. 1. Build, Buy or Partner – Digitizing Securities Trading in Swedish Retail Banking

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Sebastian Caballero; [2020]
  Keywords : Build vs Buy; Build Buy Partner; Securities Trading; Retail Banking; Transaction Cost Econonics; Resource Based View; Production Cost Theory; Transaktionskostnadsekonomi; Produktionskostnadsteori; Resursbaserad Organisationsteori; Värdepappershandel; Retail Banking;

  Abstract : Rapid rate of digitalization, emerging financial technology and changes in consumer behaviour have begun to transform the existing paradigm in the financial industry. Incumbent banks have found it difficult to keep up with this change however and are now faced with the challenge of deciding on what digital financial services build internally, buy externally or develop through partnerships. READ MORE

 2. 2. Leveransservice från sågverk till bygghandel

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Jonas Sjölund; [2019]
  Keywords : bygghandel; leveransservice; logistik; service; sågverk;

  Abstract : Sågverksindustrin är en produktionsorienterad industri där lönsamhet och konkurrenskraft traditionellt sett har skapats genom stordriftsfördelar. Att erbjuda en hög service vid försäljning och leverans av produkterna är ett sätt att skapa ökat kundvärde och därmed ökad konkurrenskraft för sågverk. READ MORE

 3. 3. Hur påverkar boniteten kalmarkspriset i Mellansverige?

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Olof Lindblom; Tom Wistrand; [2019]
  Keywords : markvärde; kalkylränta; fastighetsvärdering;

  Abstract : Estimating the value of forest land is a complex task with many different contributing factors. Usually a regionally based average value is used in combination with a yield calculation. Site fertility is a measurement unit of the forest land´s ability to produce wood and is therefore an important part of the yield calculation. READ MORE

 4. 4. Avgörande faktorer för att lyckas starta lantbruksföretag från grunden : hur inträdesbarriärer har hanterats vid inträde i lantbruksbranschen

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Filip Blomqvist; Gustaf Stråkander; [2019]
  Keywords : lantbruksföretag; jordbruk; lantbruksbranschen; inträdesbarriärer; barries to entry; avgörande faktorer;

  Abstract : Lantbruksbranschen är kapitalintensiv i förhållande till andra branscher, i Sverige är efterfrågan stor på åkermark och den förväntas bli än större. I kombination med en ökad efterfrågan på mark och arrende i med och ett begränsat utbud har priserna ökat, vilket har orsakat svårigheter att skapa en stabil och lönsam verksamhet. READ MORE

 5. 5. Svenskt nötkött i restauranger : en fallstudie av leverantörskedjan

  University essay from SLU/Department of People and Society; SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emil Eriksson; Albin Johansson; [2015]
  Keywords : nötkött; restauranger; grossister; leverantörskedja; slakterier; theory of planned behavior; svenskt kött;

  Abstract : Svensk nötköttsproduktion står för hälften av Sveriges konsumtion samtidigt som undersökningar visar att lönsamheten är låg bland nötköttsföretagare. Fördelarna med svenskt kött är många enligt miljömässiga-, kulturella- och samhällsmässiga- perspektiv. READ MORE