Essays about: "tankeexperiment"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word tankeexperiment.

 1. 1. On the Necessity of Quantized Gravity: A Critical Comparison of Baym & Ozawa (2009) and Belenchia et al. (2018)

  University essay from KTH/Tillämpad fysik

  Author : Erik Rydving; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : One of the main unsolved problems in theoretical physics is combining the theory of quantum mechanics with general relativity. A central question is how to describe gravity as a quantum field, but also whether a quantum field description of gravity is necessary in the first place. READ MORE

 2. 2. Artificially Intelligent Black Boxes in Emergency Medicine : An Ethical Analysis

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Erik Campano; [2019]
  Keywords : artificial intelligence; black boxes; emergency medicine; bioethics; medical ethics; ethical guidelines; artificiell intelligens; black box; akutmedicin; bioetik; medicinsk etik; etiska riktlinjer;

  Abstract : Det blir allt vanligare att föreslå att icke-transparant artificiell intelligens, s.k. black boxes, används inom akutmedicinen. I denna uppsats används etisk analys för att härleda sju riktlinjer för utveckling och användning av black boxes i akutmedicin. READ MORE

 3. 3. The Normative Moral Codes Workshop : - A new thought-experiment aimed at investigating normative morality

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Author : Karl-Fredrik Norrback; [2017]
  Keywords : morality; ethics; normative morality; thought-experiment; experimental philosophy; experiment; moral; etik; normativ moral; tankeexperiment; experimentell filosofi; experiment;

  Abstract : The normative moral code is considered to be such that it applies universally to all or at least to all who can understand and govern their behavior by it. All or almost all common folk think of and use their own moral codes as them being normative in that for example there simply seem to them to exist “oughts” that apply to all and that there simply, straightforwardly are “things” that are right and wrong, good and bad. READ MORE

 4. 4. Counting Black Hole Microstates in String Theory

  University essay from Uppsala universitet/Teoretisk fysik

  Author : Jorge Laraña Aragón; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : In this project, we explore the area of black holes in String Theory. String Theory has had several successes in describing properties of black holes. READ MORE

 5. 5. Åkrar, ängar och den agrara revolutionen : en studie av jordbrukets utveckling i Åkerbo härad 1850-1907

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Camilla Ståhl; [2017]
  Keywords : landskap; agrara revolutionen; skogsbygd; slättbygd; åker; äng;

  Abstract : Den påverkan som 1700- och 1800-talets agrara revolution har haft på landskapet har varit betydande, inte minst för de äldre ängarna som försvann i stora delar. Det är ett intressant tankeexperiment att föreställa sig hur det landskap vi ser utanför våra fönster idag såg ut förr i tiden. READ MORE