Essays about: "tur"

Showing result 1 - 5 of 1432 essays containing the word tur.

 1. 1. Våtmarksbatymetri : djupmätning av 10 anlagda våtmarker i Mälardalen

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Gordon Lindau; [2022]
  Keywords : batymetri; djupmätning; portabelt ekolod; kastbart ekolod; våtmark; fosfordamm;

  Abstract : Tio anlagda våtmarker i jordbrukslandskap i Mälardalen har undersökts i syfte att bestämma vattendjup och volym samt för att studera batymetriska metoder som kan vara lämpliga vid djupmätning av fosfordammar och andra grunda våtmarker. De metoder som använts är portabelt, kastbart ekolod som både släpats bakom kajak och kastats med fiskespö från land samt manuell mätning med mätsticka. READ MORE

 2. 2. Hur vi skapar en mer ekologiskt hållbar trädgård : med inspiration från skogen

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Granstrand; Evelina Lund; [2022]
  Keywords : Skogsträdgård; biologisk mångfald; ekologisk hållbarhet; ekosystem; ekosystemtjänster; trädgård;

  Abstract : Syftet med denna studie var att upplysa trädgårdsägare om den potential som trädgårdsytorna har att öka den biologiska mångfalden. Vi hoppas detta ska väcka intresse, kanske också en känsla av ansvar, för att själv skapa en mer hållbar trädgård. READ MORE

 3. 3. Feasibility of single time point dosimetry during 177Lu-PSMA-617 treatments of prostate cancer

  University essay from Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Author : Elias Nilsson; [2022]
  Keywords : Medicine and Health Sciences;

  Abstract : Introduction: Standard dosimetry methods for radionuclide therapies re- quire imaging at multiple time points post injection. An alternative method has been presented in the literature that uses previously acquired pharma- cokinetic data to create so-called dose factors. READ MORE

 4. 4. Supply chain effects of utilizing non destructive quality inspection in food production

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Author : Fredrik Klein; [2022]
  Keywords : waste; inventory; production; food; quality;

  Abstract : Reducing waste and increasing efficiency in food supply chains is important for a sustainable food production. Modified Atmosphered Packaging (MAP) is a method of increasing food durability that requires gas quality and potential gas leakage inspection. READ MORE

 5. 5. Kyrkogårdar och deras träd på Gotland : i ett föränderligt klimat med fokus på torka och trädsjukdomar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Jacobsson; [2022]
  Keywords : Kyrkogårdsträd; framtidsklimat; klimatförändringar; naturtyp; miljöstressorer; abiotisk stressfaktor; biotisk stressfaktor; torkstress; patogener; skadedjur;

  Abstract : De pågående klimatförändringarna förväntas att bli mer allvarliga och frekventa, vilket kommer att öka riskerna för träddödlighet runt om i världen. Gotlands framtidsklimat kommer sannolikt att bli torrare och varmare. Dessa förändringar kan i sin tur påverka kyrkogårdsträden. READ MORE