Essays about: "tur"

Showing result 1 - 5 of 1580 essays containing the word tur.

 1. 1. SIMULATION AND SKILLS IMPROVEMENT An action research project to improve students’ learning of communication skills in upper-secondary health and social care education

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Author : Jason Patrick Stanley; [2023-09-27]
  Keywords : Aktionsforskning; simulering; praktik; arkitekturer; eleverfarenheter;

  Abstract : Syfte: Uppsatsen undersöker vilka faktorer som möjliggör och/eller förhindrar elevlärande när lärare använder sig av simuleringar på vård- och omsorgsprogrammet. Forskning tyder på att simuleringar är en effektiv metod som gynnar elevers lärande och utveckling i sitt yrkeskunnande (Jossberger et al, 2022; Aarkrog 2018; Leibring, 2015). READ MORE

 2. 2. Simulated molecular adder circuits on a surface of DNA : Studying the scalability of surface chemical reaction network digital logic circuits

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Jakob Arvidsson; [2023]
  Keywords : Surface chemical reaction networks; Molecular computing; DNA computing; Circuit simulation; Adders; Ytbundna kemiska reaktionsnätverk; Molekylär beräkning; DNA-beräkning; Kretssimulering; Additionskretsar;

  Abstract : The behavior of the Deoxyribonucleic Acid (DNA) molecule can be exploited to perform useful computation. It can also be ”programmed” using the language of Chemical Reaction Networks (CRNs). One specialized CRN construct is the Surface Chemical Reaction Network (SCRN). READ MORE

 3. 3. Improving Value Proposition by Structuring Product Information Flow

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Daniel Dahlström; Jacob Stark; [2023]
  Keywords : Value proposition; Business model innovation; Product information; Data structure; Management; Product lifecycle; Digitalization; Värdeerbjudande; Affärsmodellinnovation; Produktinformation; Datastruktur; Produktlivscykel; Digitalisering;

  Abstract : This thesis investigates the impact management of product information has on the well-studied concepts of value propositions and business model innovation. Previously, it was not sufficiently documented how this type of information influences these concepts. READ MORE

 4. 4. Influence of pulsing on PVD TiAlN coating microstructure and mechanical properties : Master thesis project on the impact of deposition parameters on performance and properties of PVD titanium aluminum nitride.

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Marcus Roseen; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis investigates the influence of pulsing on the mechanical properties of PVD TiAlN coatings. The thesis focuses on defects caused by droplets during the arc-evaporation technique by altering the duty time, which affects mechanical properties. READ MORE

 5. 5. Tänka kan man göra på fritiden : närbyråkratens handlingsutrymme i miljöbedömningar för vindkraft

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Viberg; [2023]
  Keywords : närbyråkrat; tillståndsbedömningar; avvägningar; policy;

  Abstract : Denna studie har undersökt hur tjänstemän på länsstyrelsen tolkar och arbetar med tillstånd för vindkraft utifrån policy. Studien fokuserar på hur avvägningar görs mellan rennäringen och vindkraftens intressen inom en ansöknings- och prövningsprocess. READ MORE