Essays about: "vaccine preferences"

Found 3 essays containing the words vaccine preferences.

 1. 1. Dog owner knowledge and attitudes towards oral vaccination : a field study on canine rabies in Lao PDR

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elsa Holmström; [2023]
  Keywords : canines; zoonoses; vaccine prevention; vaccine preferences;

  Abstract : Rabies is a fatal viral disease causing around 59,000 deaths each year worldwide. Out of all deaths, 95% occur in Africa and Asia. In Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) rabies is endemic with dogs being the main virus reservoir. All mammals can be infected by the rabies virus but up to 99% of human rabies cases are transmitted by dogs. READ MORE

 2. 2. Ekvint infektiöst anemivirus : immunsvarets roll för virusets persistens

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linnea Eberson; [2016]
  Keywords : EIAV; SCID; immunförsvar; virusutveckling; immune system; development of virus;

  Abstract : Ekvint infektiöst anemivirus (EIAV) är utbrett över nästan hela världen. Viruset innebär en utmaning för hästnäringen då det varken finns vaccin eller behandling för smittade individer. EIAV tillhör genuset lentivirus i familjen retrovirus och skapar persisterande infektioner hos smittade hästar. READ MORE

 3. 3. Brucellos - en zoonos med många olösta frågor

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Josefine Dahl; [2014]
  Keywords : brucella; brucellos; reproduktionsstörningar; patogenes; dräktighet; erytritol; brucellosis; reproductive disorders; pathogenesis; pregnancy; erythritol;

  Abstract : Brucellos är en zoonos som förekommer världen över och orsakar ekonomiska förluster och ohälsa hos djur och människor. Brucellos är en kronisk bakteriell infektion som orsakas av en intracellulär gramnegativ bakterie ur släktet Brucella. Infektionen kan drabba ett flertal däggdjursarter och däribland människan. B. READ MORE