Essays about: "valar"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word valar.

 1. 1. Spridning och faktorer som påverkar förekomsten av Anisakis spp. hos fisk

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Rebecca Runesson; [2019]
  Keywords : Anisakis; fisk; förekomst; epidemiologi; riskfaktorer;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka prevalensen av Anisakis spp. hos fiskar i olika vatten och hav samt vad som kan orsaka dess förekomst. Anisakis spp. är ett globalt spritt släkte av nematoder som i olika stadier i livscykeln infekterar en rad arter av zooplankton, fiskar och valar. READ MORE

 2. 2. Customer Churn Prediction for PC Games : Probability of churn predicted for big-spenders usingsupervised machine learning

  University essay from KTH/Optimeringslära och systemteori

  Author : Valgerdur Tryggvadottir; [2019]
  Keywords : Customer churn prediction; whales; data analysis; machine learning; binary classification.; Kund churn prediktering; valar; dataanalys; maskinlärning; binär klas-sificering.;

  Abstract : Paradox Interactive is a Swedish video game developer and publisher which has players all around the world. Paradox’s largest platform in terms of amount of players and revenue is the PC. READ MORE

 3. 3. Ingen påvisad förekomst av cetacean morbillivirus hos svenska tumlare

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elin Axelsson; [2019]
  Keywords : cetacean morbillivirus; paramyxovirus; tumlare; nestad RT-PCR;

  Abstract : Cetacean morbillivirus (CeMV) har sedan 1980-talet påvisats hos ett flertal arter av valar över hela norra halvklotet, däribland tumlare. Viruset kan delas in i flera stammar, däribland Dolphin morbillivirus och Porpoise morbillivirus (DMV respektive PMV). READ MORE

 4. 4. Hur plast påverkar valar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecka Clern; [2019]
  Keywords : makroplast; fiskeutrustning; fiskenät; spöknät; intrassling; förtäring;

  Abstract : Plastproduktionen har ökat avsevärt sedan 1950-talet, och dessvärre hamnar allt för stor del av plasten i naturen. På grund av plasters egenskaper kan det ta flera sekel innan de bryts ned, och idag befarar forskarna att det kan komma att finnas mer plast i haven än vad det kommer finnas fisk – redan år 2050. READ MORE

 5. 5. De antropogena hoten mot valhajen (Rhincodon typus)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Josefin Damm; [2017]
  Keywords : Rhincodon typus; valhaj; mortalitet; fiske; fartygskollisioner; ekoturism; plast;

  Abstract : Valhajen (Rhincodon typus) är vår tids största fisk och når ofta en längd av 12 meter. Arten återfinns nära kusten så väl som ute på öppet hav i temperaturer, i varmt till tropiskt vatten. Över 80 % av dess tid spenderas på djup grundare än 20 meter vilket gör den utsatt för bland annat ekoturism, fiske och fartygskollisioner. READ MORE