Essays about: "wall effects"

Showing result 1 - 5 of 88 essays containing the words wall effects.

 1. 1. Rock cavern as thermal energy storage

  University essay from Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Author : Simon Berglund; [2020]
  Keywords : Rock cavern; Waste heat; District heating; Intermittent operation; Sustainability; Heat storage; Carbon dioxide reduction; Bergrum; Spillvärme; Fjärrvärme; Intermittent drift; Hållbarhet; Värmelagring; Koldioxid reducering;

  Abstract : In the fall of 2019, a comprehensive idea study was conducted on heat storage in two rock caverns located at Näsudden in Skelleftehamn and was part of the project course "Energiteknik, huvudkurs" at Luleå University of Technology. This idea study investigated the conditions of using waste heat from Boliden AB:s copper smeltery (Rönnskär) and storing this waste heat in two rock caverns and use them as seasonal thermal storage tanks, with the purpose of using the heat in the nearby district heating network, thus replacing some of the oil burned at Rönnskär. READ MORE

 2. 2. Ett blågrönt lyft : ett gestaltningsförslag med fokus på blågrön infrastruktur avseende den planerade stadsdelen Jakobsberg i Karlstad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Susanne Hasselberg; Ylva Ulfbecker; [2020]
  Keywords : översvämningsskydd; blågrön infrastruktur; landskapsarkitektur; översvämningar i städer; översvämningsskyddade städer;

  Abstract : Intensifierade skyfall och större risk för översvämningar ökar behovet av nya lösningar. Blågrön infrastruktur kan vara framtidens lösning på städers dagvattenhantering. Med blågröna lösningar kan även hållbarheten och attraktiviteten öka i städerna. READ MORE

 3. 3. Model of Thermal EHL Based on Navier-Stokes Equations : Effects of Asperities and Extreme Loads

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Marko Tošić; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : A common approach in numerical studies of elastohydrodynamic lubrication (EHL) is based on solving the Reynolds equation that governs pressure distribution in thin lubricant films. The Reynolds equation is derived from the Navier-Stokes equations by taking assumptions that are considered valid when the thickness of the lubricant film is much smaller than its length. READ MORE

 4. 4. CFD and Experimental Study of Refuelling and Venting a Fuel System

  University essay from Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära;

  Author : Aditya Naronikar; Anton Riström; [2019]
  Keywords : CFD; VOF; multiphase; refuelling; gasoline; ORVR; automotive; volvo;

  Abstract : In 1999, California Air Resources Board (CARB) implemented a regulation that required all gasoline cars sold in California be fitted with an Onboard Refueling Vapor Recovery System (ORVR). The ORVR system is designed to prevent Volatile Organic Compounds (VOCs) from escaping into the atmosphere during refuelling by storing the gas vapours in a carbon canister. READ MORE

 5. 5. Mekanismer hos tillväxtfrämjande antibiotika

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Miranda Blad; [2019]
  Keywords : tillväxtfrämjande; antibiotika; produktionsdjur;

  Abstract : Antibiotika har använts inom djurproduktion i tillväxtfrämjande syfte sedan den effekten uppdagades för över 50 år sedan. Med en ökande resistensproblematik har dock användningen ifrågasatts och i stora delar av världen även förbjudits. READ MORE