Exploring End User’s Perception of Flutter Mobile Apps

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Author: Ola Dahl; [2019]

Keywords: ;

Abstract: Vid utveckling av mobila applikationer måste utvecklare göra ett val: antingen utvecklaflera nativa applikationer för olika operativsystem eller utveckla en applikation som kanköras på flera plattformar. Många teknologier för att skapa plattformsoberoende applikationer har uppstått genom åren, och nya teknologier släpps varje år. En sådan teknologi är Flutter, som är ett SDK (Software Development Kit) för mobila applikationer. Flutter lovar möjligheten att bygga nativa applikationer för iOS och Android som har nativprestanda.För att svara på om detta påstående är sant, från en användares perspektiv, utveckladestvå visuellt identiska mobila applikationer. En applikation utvecklades med Flutters SDKoch en med Androids nativa SDK. Applikationerna utvärderades därefter av användaresom svarade på hur deras upplevelse var av att använda applikationerna. Användarnasvarade också ifall de föredrog någon av applikationerna.Resultatet visar att det finns en skillnad mellan applikationerna i användarnas upplevelseav hastighet, men inte i deras upplevelse av utseende. Användarna upplevde atthastigheten var snabbare hos den nativa applikationen jämfört med Flutter-applikationen,men upplevde utseendet av applikationerna som lika. En majoritet av användarna sa att de föredrog den nativa applikationen och endast 10% sa att de föredrog Flutter-applikationen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)