Development of a piezoelectric polymer fibre

University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för material- och tillverkningsteknik

Author: Daniel Haagensen; [2011]

Keywords: ;

Abstract:

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (in PDF format)