Creating a campaign to reduce mental health stigma amongst students

University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Abstract: Syftet med studien är att undersöka hur stigmatisering kring psykisk ohälsa kan reduceras bland universitets- studenter genom en social marknadsföringskampanj. I studiens första del undersöks vilka riktlinjer som finns för utformning av en social marknadsföringskampanj, vidare undersöks vilka strategier som är effektivast för att minska stigmatisering kring psykisk ohälsa. Med utgångspunkt i studiens första del utforskar författarna hur den sociala marknadsföringskampanjen skulle kunna utformas för att besvara forskningsfrågan. Inom ramen för studien har en kampanj utformats som kretsar kring sloganen “Face it” ur tre olika perspektiv. Kampanjen består av de tre stegen “Sätt ett ansikte på det”, “Inse det” och “Möt det” och har ut- formats med målsättningen att studenter ska komma i direkt eller indirekt kontakt med personer drabbade av psykisk ohälsa vilka de kan relatera till. En kampanj med dessa egenskaper har potential att minska stigmatisering kring psykisk ohälsa bland universitetsstudenter.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)