Essays about: "underhållning videor"

Found 1 essay containing the words underhållning videor.

  1. 1. Mobile Devices in the Hands of the Youngest Children

    University essay from Malmö högskola/Teknik och samhälle

    Author : Diana Jones Thomory; Nataliia Mykhailovska; [2016]
    Keywords : mobile devices; applications; games; entertainment videos; cognitive development; children development; children interaction; mobila enheter; applikationer; spel; underhållning videor; kognitiv utveckling; barns utveckling; barn interaktion;

    Abstract : Det har blivit modernt att använda mobila enheter i tidig ålder. Studien syftar till att förstå hur barn interagerar med mobila enheter under de första 4 levnadsåren och hur de kan hjälpa föräldrar att få inlärningsfördelar för de yngsta barnen. READ MORE