Essays about: "öring"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the word öring.

 1. 1. Stress och beteende vid bedövning av öring

  University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Author : Victoria Welander; [2022]
  Keywords : stress; bedövning; öring;

  Abstract : I samband med att fiskar har blivit allt vanligare inom områden som forskning, odling och miljöövervakning har behovet av att säkerställa god djuromsorg blivit mer uppmärksammat. För att minska fiskens stress och underlätta den fysiska hanteringen brukar bedövningsmedel användas i många sammanhang. READ MORE

 2. 2. Dispersal and habitat use of juvenile brown trout (Salmo trutta) following egg stocking : -A case study in the river Rotälven, Sweden

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Author : Jonathan Larsson; [2022]
  Keywords : brown trout; egg stocking; dispersal; alevin; fry; parr; redd; habitat preference; Öring; romutsättning; spridning; yngel; parr; habitatpreferens;

  Abstract : Egg stocking in rivers and streams is a common measure to support and re-introduce salmonid populations. To ensure the success of egg stocking programs, knowledge of the early life stages of juveniles including dispersal ability and habitat preferences of fry is a prerequisite. READ MORE

 3. 3. Restaureringens effekt på öringpopulationen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Ola Carlström; Sebastian Dagman; [2022]
  Keywords : restaurering; flottning; öring; älv; bäck;

  Abstract : Until the 1970s, rivers in Sweden were used for timber floating. In order for the floating to be as efficient as possible, with a minimum of timber getting stuck, many rivers were cleared. Large rocks and boulders were removed from the main channel and tributaries, backwaters and shallow areas were secluded. READ MORE

 4. 4. Återetablering av öring (Salmo trutta L.) med romutsättning : hur effektiv är metoden?

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Valdemar Samuelsson; [2021]
  Keywords : romutsättning; återetablering; Salmo trutta; öring; Whitlock-Vibert Boxes;

  Abstract : Många vattendrag har påverkats negativt av människan, vilket medfört förändrade förutsättningar för de arter som lever i dessa miljöer. Arter som öring (Salmo trutta) är beroende av biotoper med lämpliga ståndplatser, lekbottnar samt uppväxtområden, dessa habitat har reducerats drastiskt vid exploatering av vattendragen. READ MORE

 5. 5. Aspects of erosion of restored trout spawning beds in two streams in Northern Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Frida Michelle Granlund; [2021]
  Keywords : in-stream restoration; reproductive habitat; salmonids; passive integrated transponders tags PIT-tags ;

  Abstract : Many rivers and streams in northern Sweden have been channelized due to timber floating. This has severely degraded the spawning habitats for salmon and trout, and therefore a common action when restoring channelized rivers is to establish new spawning beds by adding gravel to the streambed. READ MORE