Essays about: "“Lean Small Company”"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the words “Lean Small Company”.

 1. 1. Kartläggning och analys av ett sågverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Adam Pettersson; Leon Persson; [2019]
  Keywords : traktbank; kundvärde; processkartläggning; virkesköp; flödeseffektivitet;

  Abstract : I dagens moderna skogsbruk lagras råvaran så nära inpå industrin som möjligt i ett stående och växande lager, rotlager. Rotlagring medför att råvaran inte tappar kvalitet och även kapitalbindningen minskar. READ MORE

 2. 2. Att köpa sig tid : hur man kan minska tidsbristen i en småskalig grönsaksproduktion

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Maja Johansson; [2018]
  Keywords : småskalig odling; grönsaksproduktion; tidsbrist; lantbruksmaskiner; utökad personalstyrka; ogräsreglering; lean; skördearbete; effektivisering;

  Abstract : Arbetet tar reda på vad som är mest lönsamt för att lösa tidsbristen i en småskalig grönsaksproduktion, investering av passande maskiner/redskap ställs mot mänsklig arbetskraft. Syftet är att ge odlare en vägledning i hur de kan lösa problemet ur ett ekonomiskt och tidsbesparande perspektiv. READ MORE

 3. 3. Practical Implementation of Lean at Small and Young Companies

  University essay from Lunds universitet/Industriell Produktion

  Author : Fredrik Hasselgren; [2018]
  Keywords : “Lean SME”; “Lean Small Company”; “Lean Manufacturing”; “Practical Lean Implementation”; “Lean Young Company”; Technology and Engineering;

  Abstract : Introduction: This thesis aims to investigate how a small and young company can implement the management philosophy Lean. The thesis is designed as a literature study with two objectives. The first objective is to identify what Lean is and what its underlying tools, methods and principles are. READ MORE

 4. 4. Future Logistical Services from Connected Vehicles : A Case Study at Scania CV AB

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Markus Aarflot; Pontus Jangstam; [2017]
  Keywords : Lean; Logistics; Transport Management; Supply Chain; Fleet Management System; Connected Vehicles; Big Data; Operations Research; Service Development;

  Abstract : The road based transportation operations are growing rapidly, but the current infrastructure cannot sustain the entire growth. At the same time vehicle utilisation and fill rates are low. Improved efficiency of the operations is a necessary way forward for road based transportation. READ MORE

 5. 5. Lean Manufacturing and Company Integration In Swedish and Danish Machining Industry

  University essay from Lunds universitet/Industriell Produktion

  Author : Daniel Carlsson; Peter Fröberg; [2016]
  Keywords : Lean; Lean Production; Lean Manufacturing; the Toyota Way; the two katas; Kata; Improvement kata; Coaching kata; Lean Philosophy; Lean Process; Lean People and Partners; People and Partners; Lean Problem Solving; LPA; Company Integration; CI; Vertical Integration; Cross-functional Integration; Horizontal Integration; CIM.; Technology and Engineering;

  Abstract : Abstract Title: Lean Manufacturing and Company Integration in Swedish and Danish Machining Industry. Authors: Daniel Carlsson and Peter Fröberg, Industrial Engineering and Management, Faculty of Engineering at Lund University. READ MORE