Essays about: "“Lean Small Company”"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the words “Lean Small Company”.

 1. 1. Increasing sustainability performance in a SME : Focusing on lean and green

  University essay from Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Author : Vigneshwar Harisekar; [2021]
  Keywords : Sustainability; lean and green; small and medium sized enterprises; SMEs; 5S; value stream mapping; Hållbarhet; mager och grön; värdeflödesanalys; 5S; Små och medelstora företag;

  Abstract : The SMEs are considered as the backbone of the country, they are contributing the biggest part of the country’s GDP (Gross domestic product). The SMEs are showing rapid growth and facing tough competition to satisfy the customer needs. READ MORE

 2. 2. Kartläggning och analys av ett sågverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Adam Pettersson; Leon Persson; [2019]
  Keywords : traktbank; kundvärde; processkartläggning; virkesköp; flödeseffektivitet;

  Abstract : I dagens moderna skogsbruk lagras råvaran så nära inpå industrin som möjligt i ett stående och växande lager, rotlager. Rotlagring medför att råvaran inte tappar kvalitet och även kapitalbindningen minskar. READ MORE

 3. 3. The Implementation of Total Productive Maintenance (TPM) InManufacturing Company : A Case Study of XYZ Plastics Manufacturing Company in Nigerian

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Femi Gbenga Labiyi; [2019]
  Keywords : 5S; 8Pillars and lean TPM: Total Productive Maintenance PM: Productive Maintenance JIT: Just-In-Time TQM: Total Quality Management OEE: Overall Equipment Effectiveness MTTR: Mean time to repair MTBF: Mean time between failures;

  Abstract : The purpose of this thesis is to implement Total Productive Maintenance (TPM) in Nigeria Plastics Manufacturing Company. Manufacturing companies round the world pay huge amount of money for purchasing new equipments to boost their production however nothing or little is done to achieve or obtain full output from the machine for which it is intended to do. READ MORE

 4. 4. Att köpa sig tid : hur man kan minska tidsbristen i en småskalig grönsaksproduktion

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Maja Johansson; [2018]
  Keywords : småskalig odling; grönsaksproduktion; tidsbrist; lantbruksmaskiner; utökad personalstyrka; ogräsreglering; lean; skördearbete; effektivisering;

  Abstract : Arbetet tar reda på vad som är mest lönsamt för att lösa tidsbristen i en småskalig grönsaksproduktion, investering av passande maskiner/redskap ställs mot mänsklig arbetskraft. Syftet är att ge odlare en vägledning i hur de kan lösa problemet ur ett ekonomiskt och tidsbesparande perspektiv. READ MORE

 5. 5. Practical Implementation of Lean at Small and Young Companies

  University essay from Lunds universitet/Industriell Produktion

  Author : Fredrik Hasselgren; [2018]
  Keywords : “Lean SME”; “Lean Small Company”; “Lean Manufacturing”; “Practical Lean Implementation”; “Lean Young Company”; Technology and Engineering;

  Abstract : Introduction: This thesis aims to investigate how a small and young company can implement the management philosophy Lean. The thesis is designed as a literature study with two objectives. The first objective is to identify what Lean is and what its underlying tools, methods and principles are. READ MORE