Essays about: "A SWOT analyses"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the words A SWOT analyses.

 1. 1. Secure handling of encryption keys for small businesses : A comparative study of key management systems

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Author : Jacob Gustafsson; Adam Törnkvist; [2019]
  Keywords : Key management system; encryption keys; cryptography; comparison; Nyckelhantering; krypteringsnycklar; kryptering; jämförelse;

  Abstract : Background: A recent study shows that key management in the cooperate world is very painful due to, among other reasons, a lack of knowledge and resources. Instead, some companies embed the encryption keys and other software secrets directly in the source code for the application that uses them, introducing the risk of exposing the secrets. READ MORE

 2. 2. Economic Potential for Remanufacturing of Robotic Lawn Mowers with an Existent Forward Supply Chain : A case study on Husqvarna

  University essay from Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Author : Gustav Johansson; Johan Vogt Duberg; [2019]
  Keywords : remanufacturing; economic evaluation; production system; facility location; closed-loop supply chain;

  Abstract : This project investigates how remanufacturing of robotic lawn mowers can be incorporated into an existent forward supply chain. The project is conducted as a single case study on Husqvarna where an interview study and a literature study provide the empirical data and theory, respectively. READ MORE

 3. 3. Landskapsanalyser som komplement till varandra : med Ultunas kulturhistoria som exempel

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alice Johnn; [2019]
  Keywords : Kulturhistoria; landskapsanalys; kulturvärden; SWOT; DIVE;

  Abstract : Det finns idag en problematik i svenska kommuner hur ett kulturhistoriskt landskap ska värderas och förvaltas. Kulturhistoria är en plats historiska sammanhang som berättar om hur platsen förändrats med samhället till vad den är idag. Ultuna har en lång historia av jord- och lantbruk samt utbildning. READ MORE

 4. 4. Parkstråk längs Ronnebyån : ett gestaltningsprogram med utgångspunkt i Cradle to Cradle och Ronneby Brunnspark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sanne Bertland; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; parkstråk; gestaltningsprogram; Cradle to Cradle; Ronnebyån; Ronneby Brunnspark;

  Abstract : Ett nytt stadsområde med en intilliggande park ska växa fram enligt hållbarhetskonceptet Cradle to Cradle® i centrala Ronneby, Blekinge. Parken som ligger som ett stråk längs Ronnebyån ska koppla samman Ronneby centrum och Ronneby Brunnspark. READ MORE

 5. 5. Developing an Artificially Intelligent Tool for Grief Recovery

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Matilda Landström; Nahal Mustafa; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Artificiell intelligens, AI, har länge ersatt människor i fysiskt tunga och monotona uppgifter och har på senare år tagit sig in allt mer i vår vardag i form av allt från robotdammsugare, assistenter som Apples Siri till riktad reklam i sociala medier. I detta masterexamensarbete undersöks huruvida AI skulle kunna implementeras i mer personliga delar av livet, så som i ensorgebearbetningsprocess och hur ett sådant verktyg skulle se ut. READ MORE