Essays about: "Agtech"

Found 1 essay containing the word Agtech.

  1. 1. Hype, hot eller möjlighet? : en analys av blockkedjeteknik för livsmedelskedjan och dess potentiella inverkan på svenska primärproducenter.

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Emilie Åberg; [2018]
    Keywords : distributed ledger; tangle; IoT; IOTA; farmer; Agtech;

    Abstract : Livsmedelskedjorna blir allt mer komplexa och matfusk och kontaminerade livsmedel orsakar sjukdomar, ekonomiska förluster och påverkar kundernas förtroende för livsmedelsindustrin negativt. Blockkedjebaserade lösningar för ökad spårbarhet och transparens är en ny, mycket omtalad teknologi. READ MORE