Essays about: "Anders Frisk"

Found 3 essays containing the words Anders Frisk.

 1. 1. Läkning av sockerbetor i fält efter frost : en fallstudie på Hviderup 2016

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Anders Mårtensson; [2017]
  Keywords : sockerbetor; lagring; frost; upptagning; läkning;

  Abstract : Sockerbetsodlingen i Sverige utsätts för stora prövningar på grund av det hårda vinterklimatet som kan råda i de norra delarna i Europa. Alla betor från ca 35 000 hektar processas på sockerbruket i Örtofta, vilket är beläget i mellersta delarna av Skåne. READ MORE

 2. 2. Sustainability Leverage Points Implementing Systematic Sustainability Thinking in Tourism Development A Look at the conditions for the island of Öland in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Anders Frisk; [2004]
  Keywords : leverage points; Öland; tourism industry; tourism operators; sustainable development; Environmental studies; Miljöstudier; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This study aims to identify the key leverage points of local tourism on Öland in which work can be initiated to bring about a more sustainable development of the tourism industry. To achieve this, an analysis was made of the tourism industry on Öland, and a methodological framework called The Öland Model developed for the initiation of a project to stimulate thinking among the actors on the island. READ MORE

 3. 3. A compact CR-manifold with dense CR-orbits

  University essay from Uppsala universitet/Matematiska institutionen

  Author : Anders Frisk; [2002]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE