Essays about: "Bildanalys"

Showing result 1 - 5 of 86 essays containing the word Bildanalys.

 1. 1. Ensembles of Single Image Super-Resolution Generative Adversarial Networks

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Victor Castillo Araújo; [2021]
  Keywords : Generative Adversarial Networks; Single Image Super-Resolution; Computer Vision; Convolutional Neural Networks; Ensemble Learning; Generative Adversarial Networks; Superupplösning; Datorseende; Bildanalys; Convolutional neural networks; Ensembler;

  Abstract : Generative Adversarial Networks have been used to obtain state-of-the-art results for low-level computer vision tasks like single image super-resolution, however, they are notoriously difficult to train due to the instability related to the competing minimax framework. Additionally, traditional ensembling mechanisms cannot be effectively applied with these types of networks due to the resources they require at inference time and the complexity of their architectures. READ MORE

 2. 2. Evaluation of Methods for Image Analysis with the Purpose of Imitating Subjective Quality Assessment

  University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Felix Grönborg; Otto Ortega; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Detta examensarbete gjordes i samarbete med Husfoto AB där syftet var att undersöka potentialen i att använda maskininlärniningsalgoritmer för att utföra automatiska klassificeringar mellan godkända och icke-godkända bilder enligt en subjektivt framställd kvalitetsstandard. Både metoder som använder maskininlärning, samt mer traditionella bildanalysmetoder användes, testades och jämfördes inom kvalitetsmåtten precision, känslighet, träffsäkerhet och balanserad träffsäkerhet. READ MORE

 3. 3. Deskriptiv studie av vildsvins rörelser och kontakter, samt implikationer för spridning av afrikansk svinpest

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Olivia Nordfeldt; [2021]
  Keywords : vildsvin; afrikansk svinpest; kontakt; rörelse; vildsvinskadaver;

  Abstract : Afrikansk svinpest (ASF) är sjukdom som drabbar alla medlemmar i familjen Suidae. Det senaste decenniet har sjukdomen spridit sig snabbt i både Europa och Asien där den har fått stora socioekonomiska konsekvenser. READ MORE

 4. 4. Applying machine learning to detect structural faults in microscopic images of inserts

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Emil Fröjd; [2020]
  Keywords : bildanalys; maskininlärning; cnn;

  Abstract : Today the quality control of inserts at Sandvik is done manually by looking at their crosssections through a microscope. The purpose of this project was to automate the quality control of inserts by exploring machine Learning technique to automatically detect structural faults in microscopic images of the insert. READ MORE

 5. 5. Operational Data Extraction from Frontal Vehicular Camera using Computer Vision

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Prajit Thazhurazhikath Rajendran; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : A data-driven understanding of how a vehicle is used can help transportation companies improve their products and provide better service to their customers. Sensors have been the usual source of the operational data of vehicles. READ MORE