Essays about: "Elin Svonni"

Found 1 essay containing the words Elin Svonni.

  1. 1. Trakealkollaps hos shetlandsponnyer : effekt på prestation och lungfunktion

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Elin Svonni; [2011]
    Keywords : häst; trakealkollaps; lungfunktion; arbetsintolerans; forced oscillation techniques;

    Abstract : Trakealkollaps är relativt ovanligt förekommande hos hästar men är något vanligare hos småvuxna ponnyraser. Sjukdomen har ett progressivt förlopp och är ofta långt framskriden innan respirationssymtom som missljud, hosta och dyspné uppkommer. READ MORE