Essays about: "Emma Borgstrand"

Found 2 essays containing the words Emma Borgstrand.

 1. 1. Plantors och träds tillväxt efter schackrutehuggning och i konventionellt trakthyggesbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Emma Borgstrand; [2014]
  Keywords : kalhyggesfritt skogsbruk; kantzon; kantzonseffekt; ljusrespons; luckhuggning; skärmställning; continuous cover forestry; edge zone; edge effect; gap cutting; light response; Shelterwood;

  Abstract : Eftersom hållbart skogsbruk innebär att man i skogsbruket tar lika stor hänsyn till de ekologiska och sociala aspekterna som de ekonomiska är det viktigt att utvärdera alternativ till det konventionella trakthyggesbruket för att säkerställa att alla värden i skogen uppnås. Ett så kallat schackrutesystem, eller Chequered-Gap-Shelterwood-System (CGS-system), är ett system där träd avverkas i mindre luckor som sedan alterneras med motsvarande skärmställningar. READ MORE

 2. 2. Jordlöparfaunan i bestånd av contortatall (Pinus contorta) och svensk tall (P. sylvestris) 1987 och 2010

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Emma Borgstrand; Li Videkull; [2012]
  Keywords : samhällsekologi; funktionella grupper; statistiska analyser; jordlöparfauna;

  Abstract : In the 1970´s the North American lodgepole pine (Pinus contorta) was introduced to Sweden in large scale. The lodgepole pine affects its new environment different from Scots pine (P. sylvestris), leading to a change in biological diversity. Forestry today affects the ground beetle fauna (Carabidae). READ MORE