Essays about: "Emma Lagerkvist"

Found 1 essay containing the words Emma Lagerkvist.

  1. 1. Urban dagvattenhantering med regnträdgårdar : gestaltningsförslag för Gårdsgatan i Norra Djurgårdsstaden

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Emma Lagerkvist; Sofia Bååth; [2015]
    Keywords : dagvattenbädd; ekologisk dagvattenhantering; Norra Djurgårdsstaden; Rain Garden; regnträdgård;

    Abstract : I Stockholm pågår i dagsläget ett stadsutvecklingsprojekt som kallas Norra Djurgårdsstaden, där visionen är att skapa en hållbar och klimatanpassad stadsdel i världsklass. Stockholms stad har valt att bland annat arbeta med olika former av ekologisk dagvattenhantering i projektet, där en av dessa former är regnträdgårdar. READ MORE