Essays about: "Erika Ohlsson"

Found 1 essay containing the words Erika Ohlsson.

  1. 1. Classification of stony meteorites from north-west Africa and the Dhofar desert region in Oman

    University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Author : Erika Ohlsson; [2007]
    Keywords : chondrites; Dhofar NWA; chondrules; petrographic type; shock stage; weathering grade; kondriter; kondruler; petrografisk typ; chocknivå; vittringsgrad; Earth and Environmental Sciences;

    Abstract : Populärvetenskaplig sammanfatttning: Meteoriter är fragment av asteroider ibland även av planeter i vårt solsystem. Det finns tre huvudklasser av meteoriter, järn-, stenjärn– och stenmeteoriter. Stenmeteoriterna är indelade i två underklasser, primitiva akondriter och kondriter . READ MORE