Essays about: "Etableringsstrategi"

Found 4 essays containing the word Etableringsstrategi.

 1. 1. Tillväxt, överlevnad och skador för provenienser av Banksianatall (Pinus banksiana, Lamb.) i norra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Adam Klingberg; [2015]
  Keywords : trädslagsförsök; latitudförflyttning; främmande trädslag; produktionsjämförelse; odlingsvärde; tree species trials; latitude transfer; exotic tree species; production comparison; cultivation value;

  Abstract : Främmande trädslag har i modern tid intresserat skogsbruket i sin jakt på ökad produktion, minskad känslighet för skador, förbättrad anpassning med mera. Ett tidigare oprövat trädslag var banksianatallen (Pinus banksiana, Lamb. READ MORE

 2. 2. The effects of the institutional context on a foreign company´s entry strategy when entering an emerging market : A case study: Väderstad-Verken AB

  University essay from Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Author : Yevgeniya Ushakova; [2015]
  Keywords : Emerging markets; formal institutions; informal institutions; institutional voids; entry mode.; tillväxtmarknader; formella institutioner; informella institutioner; institutionella tomrum; etableringsform;

  Abstract : Background: More foreign companies expand into emerging markets and such markets differ from developed ones. Emerging markets present opportunities and challenges for foreign companies. Challenges include many environmental factors, cultural differences, economic uncertainties and weak institutions. READ MORE

 3. 3. Affärskulturella skillnader på en globaliserad marknad : en studie kring affärskulturella skillnader mellan Sverige och Japan

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Carl-Jacob Lernäs; [2013]
  Keywords : Affärskultur; Etableringsstrategi; Ekonomi; Internationalisering; Kultur; Japan; Sverige;

  Abstract : Japan är en av Sveriges viktigaste exportmarknader och en av de största ekonomierna i världen. Det finns en lång historia av handel mellan länderna och de flesta stora svenska företag finns representerade i Japan. READ MORE

 4. 4. Etableringsstrategier för spannmål : en studie av investeringsbeslut i maskinsystem

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Nils Olsson; [2009]
  Keywords : beslutsfattande; jordbearbetning; informationssök; maskinkostanader och läglighetskostnader.;

  Abstract : In order to produce grain in an economically rational manner numerous decisions have to be made. One of these decisions is what tillage system to use. The cost of the tillage system is a large part of the total cost in grain production. Different tillage systems result in different distribution of fixed costs, operating costs and timeliness costs. READ MORE