Essays about: "FLIS4.0"

Found 1 essay containing the word FLIS4.0.

  1. 1. Ekonomisk analys av olika metoder att transportera flisad GROT från skogen till industrin via NLC Storuman

    University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

    Author : Philip Hallström; Gustav Nylander; [2018]
    Keywords : cost analysis; FLIS4.0; logging residues; NLC Storuman; woodchips;

    Abstract : Denna studie syftar till att undersöka kostnaderna per producerad enhet (kr/TTv) och tågtransportbehovet för olika drivningssystem av flis för NLC Storuman. I dagsläget nyttjar terminalen en mobil flis men på senare tid har det diskuterats hur systemet står sig jämte andra system för flisning och transport av flisad GROT. READ MORE