Essays about: "Jonna Gertzell"

Found 2 essays containing the words Jonna Gertzell.

 1. 1. Ökad dräneringsyta på helspaltgolv med gummimatta till växande tjurar : effekt på hygien och hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jonna Gertzell; [2017]
  Keywords : spaltbox; gummimatta; renlighet; hälsa;

  Abstract : Sedan år 2012 är det vid nybyggnation krav på att underlaget i helspaltgolvsboxar för nötkreatur ska vara av gummi eller annat eftergivligt material enligt djurskyddslagens tillämpningsföreskrift L 100. Vanligen används gummimattor som installeras ovanpå betongspalten för att få en mjukare, eftergivlig, yta. READ MORE

 2. 2. Förekomst och effekt av mykotoxin i ensilage till mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jonna Gertzell; [2014]
  Keywords : mykotoxin; ensilage; mjölk; patulin; roquefortin C; ;

  Abstract : Mögel förekommer ofta i delar av ensilage som exponerats för syre. Många mögelarter är ofarliga men vissa kan bilda mykotoxiner som har negativa effekter på flera djurarter. Mjölkkor anses vara mer motståndskraftiga mot mykotoxiner än andra djur eftersom mikrofloran i våmmen har förmågan att bryta ned vissa av dessa. READ MORE