Essays about: "Läkemedelsadministrering"

Found 1 essay containing the word Läkemedelsadministrering.

  1. 1. Plasmahalter av buprenorfin efter peroral och intravenös administrering till kanin

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Elina Thern; [2018]
    Keywords : Kanin; Buprenorfin; Peroral; Intravenös; Läkemedelsadministrering; Smärta; Smärtlindring; Analgesi; Farmakokinetik; Biotillgänglighet;

    Abstract : I takt med att kaninens (Oryctolagus cuniculus) popularitet ökar och kravet på alltmer avancerad veterinärvård växer krävs kunskap om hur man smärtlindrar kanin på bästa sätt. Kaninen är ett utpräglat bytesdjur som döljer smärta väl, särskilt i stressade situationer som vid klinikvistelse. READ MORE