Essays about: "Biotillgänglighet"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the word Biotillgänglighet.

 1. 1. Biotillgänglighet för buprenorfin efter subkutan administrering till kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Fredriksson; [2019]
  Keywords : kanin; buprenorfin; smärtlindring; analgesi; subkutan; intravenös; biotillgänglighet; farmakokinetik;

  Abstract : Kaniner är både populära sällskapsdjur och används ofta experimentellt inom forskning. Kaniner kan behöva genomgå kirurgiska ingrepp och effektiv postoperativ smärtlindring är nödvändig för att upprätthålla god djurvälfärd. READ MORE

 2. 2. Plasmahalter av buprenorfin efter peroral och intravenös administrering till kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elina Thern; [2018]
  Keywords : Kanin; Buprenorfin; Peroral; Intravenös; Läkemedelsadministrering; Smärta; Smärtlindring; Analgesi; Farmakokinetik; Biotillgänglighet;

  Abstract : I takt med att kaninens (Oryctolagus cuniculus) popularitet ökar och kravet på alltmer avancerad veterinärvård växer krävs kunskap om hur man smärtlindrar kanin på bästa sätt. Kaninen är ett utpräglat bytesdjur som döljer smärta väl, särskilt i stressade situationer som vid klinikvistelse. READ MORE

 3. 3. Risk estimation of multi-polluted soils in contact with lacustrine systems

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Gustav Hederfeld; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : The area of "Norra Hamnstaden" in Lidköping has been used for several different industires for more than 100 years and porcelain has been produced there since 1912. The sub-area studied in this thesis has been used as a landfill for industrial waste including waste from the local porcelain factory, Rörstrand. READ MORE

 4. 4. PPID : diagnostik och behandling med pergolid

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Agnes Hammarlund; [2017]
  Keywords : pituitary pars intermedia dysfunction; diagnostik; pergolid; kinetik; häst;

  Abstract : Pituitary pars intermedia dysfunction (PPID) är en relativt vanlig sjukdom bland äldre hästar och orsakar en rad mer eller mindre allvarliga symptom. De vanligaste symptomen är karakteristiska pälsförändringar som innebär att hårremmen är tät, lång, ofta lockig och har ett onormalt pälsfällningsmönster. READ MORE

 5. 5. Glukosamin - är det effektivt till hundar med osteoartrit?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Tilde Bromée; [2016]
  Keywords : Osteoartrit; glukosamin; hund; behandling; foder; kosttillskott; biotillgänglighet; Osteoarthritis; glucosamine; dog; canine; treatment; dogfood; nutraceutical;

  Abstract : Osteoartrit (OA) är en av de vanligaste kroniska muskuloskeletala sjukdomarna och orsakerna till hälta hos hund. Inget botemedel finns utan behandlingen syftar till att minska symtomen och förhindra ytterligare leddestruktion. Icke-steroida anti-inflammatoriska medel (NSAID) är ett vanligt behandlingsalternativ vid OA. READ MORE